En kollektivhusförening på Södermalm

Våra lägenheter är precis som andras. Skillnaden är att många av utrymmena i huset delas av alla som är med i kollektivhusföreningen. Där finns matsalen där man i matlag hjälps åt att laga mat och lokaler för umgänge eller aktiviteter som inte ryms hemma. 

Kollektivhusföreningen Södra Station är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Målet är att skapa en god boendemiljö grundat på boende- och arbetsgemenskap, och det görs genom att främja gemensamma aktiviteter för medlemmarna.

Kollektivhusföreningen bedriver ingen kommersiell verksamhet.

Gemensamhetslokalerna upplåts av Brf Måttbandet, se https://mattbandet.se

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 15–21, 118 65 Stockholm

E-post: kollektivhusetsodrastation@gmail.com 

Postadress: Lehusens gränd 4, 118 65 Stockholm

Organisationsnummer: 802013-3768.

Aktuellt: