Välkomna på husmöte för diskussion om förslaget på nya stadgar!

Detta är kallelsen till nästa husmöte söndag den 6 september kl 19–20.30 i matsalen, Kollektivhusföreningen Södra station. Enligt länkade dagordning avhandlar vi först korta informationspunkter om vår gemensamma verksamhet från olika ansvariga i styrelsen, men huvudsakligen ska vi diskutera nya stadgar, se länkar.

På husmötet den 24 november 2019 togs frågan upp om att skapa en stadgegrupp som ser över föreningens stadgar. På mötet den 7 januari bestämde styrelsen enligt nedan:

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens stadgar. Arbetsgruppen kommer att bestå av Emma Lundberg, Anna Holmgren, Mattias Bengtsson Byström, Josef Sahlin och Jörgen Sundsten. Målsättningen är att utveckla ett förslag till stadgar som kan beslutas på årsmötet 2021.

Stadgegruppen arbetade i januari till mars på fysiska möten och digitalt via chat och delbart gemensamt dokument fram ett förslag som e-postades till styrelsen den 15 mars. Dessa är de föreslagna förändringarna som utgör diskussionsunderlag på husmötet:

  • Termen kollektivhuset ändras till kollektivhusföreningen, när det syftar på verksamheten som nu är större och omfattar fler alla boende i Måttbandet och inte enbart boende i Måttbandet 2 som byggdes som kollektivhus
  • De gemensamma aktiviteterna specificeras och konkretiseras
  • Det ”automatiska” och obligatoriska medlemskapet för boende i Måttbandet 2 tas bort, medlemmar med tillgång till både verksamhet och lokalerna är de som betalar medlemsavgiften
  • Det individuella medlemskapet föreslås omfatta även barn över 21 år 
  • Externa medlemmar i matlagsverksamheten har yttranderätt men ej rösträtt på husmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna
  • Språkliga ändringar, som att skall förenklas till ska
  • Flexiblare skrivning med fyra husmöten per år, i stället för två per termin

Dagordning husmöte 200906 Kollektivhusföreningen Södra Station: 

https://docs.google.com/document/d/1wUlbQ4YMrIy2LSYRkG2iGawtZ5yPC0yxwhkTGViYWYw/edit?usp=sharing

200315 Stadgegruppens förslag till Stadgar för Kollektivhusföreningen Södra Station:

https://drive.google.com/file/d/1HfrPqdHww4U-UaNDsBKduwlAc1_4rOlM/view?usp=sharing

Spårade ändringar stadgegruppens förslag Kollektivhusföreningen Södra station: 

https://drive.google.com/file/d/1W4k6b2fPIO2PbQ75G9BwyqRda7GxLgKZ/view?usp=sharing

KHF stadgar rev 2015

https://drive.google.com/file/d/1HChOE10RZ5av2T_LDcwVatGseBA60xba/view?usp=sharing