Medlemskap

Alla medlemmar i Brf Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i kollektivhusföreningen. Medlemskapet är frivilligt för dem som bor i Måttbandet 1 och 3. Alla vuxna som bor i kollektivhuset
Måttbandet 2 skall vara medlemmar i kollektivhusföreningen.

Alla medlemmar och deras barn har möjlighet att delta i de verksamheter som
föreningen ordnar och får även tillgång till de gemensamma utrymmena i kollektivhuset.

Alla medlemmar kan också välja att vara med i ett matlag. Då får man möjlighet att äta i matsalen fyra dagar i veckan, måndag till torsdag. Tidsbesparande, socialt och klimatsmart!

Alla som är medlemmar i ett matlag ska hjälpa till att laga mat, diska och städa
köket och matsalen. Den som är med i ett matlag ska jobba motsvarande två
arbetspass per vuxen och månad, cirka fem timmar.
Att vårda de kollektiva lokalerna i Måttbandet 2 är alla medlemmars gemensamma ansvar. Det förväntas av alla medlemmar att vara med på de gemensamma städdagarna en gång per termin och sköta om de lokaler föreningen disponerar, till exempel kafélokalen, snickarrummet, kuddrummet, gästlägenheten och målarrummet.

Medlemskapet är individuellt. Det gäller både rösträtt och medlemsavgift.
Medlemsavgiften är 250 kronor per medlem och år, se Betalning och avgifter.

Det går också bra för alla i BRF Måttbandet att vara med i Kollektivhusföreningen utan att delta i själva matlaget, för gemenskap och nyttjande av lokaler. Det är då extra viktigt att hålla sig informerad om städdagar och andra aktiviteter, eftersom mycket av den informella kommunikationen just sker i kollektivets hjärta, matsalen.

I vissa fall finns det även möjlighet att vara med i ett matlag om man bor på annat ställe än Brf Måttbandet. Laga mat eller diska var fjärde vecka och kom sen och ät i trevligt sällskap fyra dagar i veckan.

Så här ser insatserna ut för respektive medlemsnivå (Klicka på tabellen för att få den större):

Skärmavbild 2015-11-28 kl. 13.57.01

Klicka här för att läsa mer om information till nya medlemmar.