Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:

Anna Holmgren ana.holmgren@gmail.com

Övriga ledamöter:

Emil Svensson magistersvensson@hotmail.com

Eva Bolin bolin.eva@gmail.com

Magnus Höglund magnus@ursinne.se

Helena Klaffert helena@klaffert.se

Ingrid Sillén, kassör ingrid@migra.nu

Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden.

Alla boende bjuds in till husmöten ett antal gånger per år, det är ett tillfälle att lära känna andra, få mer information om vad som är på gång men framför allt påverka verksamheten och vara med och skapa nytt.

För information om kollektivhuset kontakta Sofia Rickberg,  sofia.rickberg@gmail.com