Information för nya medlemmar

Vid behov anordnar styrelsen för kollketivhusföreningen informationsmöten för nyinflyttade och andra intresserade. Då kan man få information om regler, medlemsskap, nycklar och rutiner för matlagen med mera.

Som nyinflyttad kan man få en fadder som kan fungera som stöd eller bollplank.

Våra informatörer informerar när det är lägenhetsvisningar i föreningen samt ser till att nyinflyttade kommer till rätta.

Den som vill bli medlem i matlag får ta kontakt med styrelsen, som hjälper till att placera den nya medlemmen i något av matlagen utifrån verksamhetens behov. Den matlagsansvariga hjälper den nytillkomna tillrätta och lär ut matlagets rutiner.

Du hittar aktuell medlemsavgift och postgironummer under Betalning och avgifter.

Vill du ha kontakt med styrelsen eller få tips om lägenheter som ligger ute till försäljning, se kontakt.