Ledning av verksamheten

Det är föreningsmötet som beslutar om verksamheten i kollektivhusföreningen. Alla medlemmar är välkomna att delta på husmötena. Föreningen håller minst tre husmöten per år. Kallelse till dessa möten anslås på anslagstavlan vid entrén och i hissarna, mejlas till medlemmarna och postas i Facebookgruppen. Protokoll sätts upp på anslagstavlan mittemot matsalen.

Styrelsen i kollektivhusföreningen verkställer husmötets beslut. Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsemötena.

Efter mötena finns protokollen att läsa via Facebook-gruppen Kollektivhusföreningen Södra station, på anslagstavlan utanför matsalen och i pärmen i syrummet/kontoret.

Du kan kontakta styrelsen på mejladressen: kollektivhusetsodrastation@gmail.com

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Då väljs också styrelse. Till årsmötet kommer möteshandlingarna till alla medlemmar.

Klicka här för att läsa kollektivhuföreningens stadgar.