Matsalen och köket

Kärnan i verksamheten är de gemensamma middagarna, från måndag till och med torsdag under skolterminerna, med uppehåll under skolloven.

Matlagen serverar mat i matsalen måndag–torsdag kl. 17.30–19.00. Om man hellre vill äta hemma kan man ta med sig mat hem i medhavda kärl.

Klicka här för att läsa matsedlar.

För den allmänna trivseln gäller: Inget spring, lek eller ropande i matsalen under middagen. Längre mobilsamtal ute i korridoren. Små barn under 7 år får av säker- hetsskäl inte vistas i köket.

När man ska äta blir man avprickad på en lista och pengarna dras sedan från matkontot. En portion för vuxna kostar 36 kronor och för barn under 12 år 13 kronor. Barn 12–19 år betalar 22 kronor. Gästpris för vuxna är 40 kronor. Meddela matlagsansvarig om du ska ha flera gäster.

Om det finns mat kvar efter klockan 18:45 kan de som har ätit köpa med sig en eller flera matlådor för 28 kronor styck. Matrester efter 19:00 fryses in i lunchlådor som också går bra att köpa vid senare tillfälle. Du antecknar vad du tar på en lista som hänger på frysen i köket och summan dras sedan från matkontot.

Klicka här för att läsa mer om matlagen.