Betalning och avgifter

Inbetalning

Sätt in pengar till matkontot på plusgiro 30 35 23-5. Betala i förskott och gärna lite extra, så att matkontot får en buffert. På en aktuell lista på anslagstavlan vid matsalen kan du se hur du ligger till med inbetalningarna. Den som har ett underskott på mer än 250 kronor på kontot markeras på avprickningslistan och uppmanas betala in pengar
så fort som möjligt.

Matpriser:

  • Barn under 12 år: 13 kr
  • Ungdomar 12-19: 22 kr
  • Vuxna medlemmar i matlag: 36 kr
  • Vuxna gäster: 40 kr
  • Matlåda (från frysen eller efter middagen): 28 kr

Lokalkostnader

Avgiften för privat användning av gästrummet, matsal och kafé går till förbrukningsartiklar och är 50 kr/natt för gästrummet och 50 kr per tillfälle för privata fester, aktiviteter, kurser och möten i matsal eller kafé.

Avgiften dras av kollektivhusföreningen från medlemmens matkonto.

Medlemmen ansvarar själv för att i god tid stryka sin eventuella avbokning på listan.

Den som inte har matkonto får betala in summan i förskott på kollektivhusföreningens plusgiro
30 35 23-5. Kollektivhusföreningen följer upp och påminner med inbetalningskort vid behov.