Förberedelsepass

Förbereder maten enligt anvisningar från matlagsansvariga. Kan göras kvällen före eller samma dag på förmiddagen. Ska vara klar innan matlagningspassen börjar. Förberedaren plockar undan efter sig och lämnar köket så att matlagarna kan arbeta. Arbetet ska ta 2,5 timmar.