Prick- och diskpass

Klockan 17:30 börjar »prick- och diskpasset«, avprickaren öppnar matsalen när maten är klar och ansvarar för att alla som äter prickas av. Om en medlem ligger efter med betal- ningen ska avprickaren meddela hen detta samt fråga när betalningen kommer att ske, detta skrivs in i avprickningsslistan.

När det inte är många som kommer till matsalen (vanligen ca 18:00-18:30) börjar avprickaren att ta hand om disk/undanplockning/städning. Avprickaren ser efter server- ingsbordet från kl 18:30 (då pigan avslutat sitt pass) och ser till att mat ställs fram till kl 19:00 då matsalen stänger. Avprickaren ansvarar för att lämna avprickningslistan till ansvarig person (framgår på själva listan). Detta passa avslutas kl 20:00.