Matbeställning och matmottagning

Förråden inventeras regelbundet av matlagsansvarig eller någon annan i matlaget som sedan beställer matvaror som tas emot varje fredag.