Matbeställning och matmottagning

Förråden inventeras regelbundet av matlagsansvarig eller någon annan i matlaget som sedan beställer matvaror som tas emot varje fredag. Om något skulle saknas i köket får den som kompletteringshandlar tillbaka sina utlägg genom att lämna kvitto till Ina Sand, nr 13, 2 tr.