Bastu

Längst ner i trapphus 19 finns en bastu, som är gemensam för hela Brf Måttbandet. Bastun bokar du genom att skriva upp dig på en lista utanför bastun. Bastun får endast bokas en gång i taget, två timmar per gång. Skriv upp start-och sluttid samt namn och telnr.

Barn under 15 år får inte vara i bastun utan vuxens sällskap. Den som använder bastun ansvarar för att städa lokalerna och slänga soporna.