Kuddrummet

Yngre barn har företräde i anslutning till matsalstiderna (17.30-19.00). Det är tillåtet att vara i kuddrummet fram till 22.00 på vardagar och till 23.00 på helger.

Vårdnadshavare har ansvar för sin barn och eventuella medtagna kompisar. Lekarna ska anpassas till de mindre barnen, inga våldsamma kuddkrig till exempel. Alla ska få vara med.

Mat, godis och uteskor ska inte vara i kuddrummet.

Nyckelbrickorna fungerar inte till kuddrummet. Har du inte en egen nyckel så finns en gemensam på avsedd plats. Fråga någon granne hur det fungerar.

Det är inte tillåtet att låsa från insidan.