Kontakt huset

Styrelsen nås på adressen: kollektivhusetsodrastation@gmail.com

Webbsidan administreras av Mattias Bengtsson Byström och nås på adressen:  matte.bson[at]gmail.com