Inbjudan till årsmöte söndag den 12 mars

Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse

revisionsberättelsen

Valberedningens förslag

Dagordning årsmöte i Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: söndag den 12 mars 2023, 15.00–16.30

Plats: Matsalen, Magnus Ladulåsgatan 15–21, entréplan

 1. Val av mötets ordförande
  • Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkomna
  • Presentationsrunda närvarande medlemmar
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
  • Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
  • Styrelsen
  • Matlagningsansvariga
  • Arbetsdagar
  • Gästrum och gästlägenhet
  • Kuddrummet
  • Musikrummet
  • Målarrummet
  • Rörelserummet/Dansrummet
  • Snickarrummet
  • Syrummet/Kontoret
  • Byteshörnan
  • Bastun
 5. Genomgång av resultat och balansräkning, kassör Lars Eriksson
 6. Revisorernas berättelse, Ingrid Sillén och Erik Ridderstolpe
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
  • Inget förslag till ändring
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
  • Förslag från valberedningen Josef Sahlin, Anna Carlsson och Tobias Wedin
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
  • Avgående styrelseledamöter, medlemmar som sitter kvar och intresserade
 12. Övriga ärenden
  • Inledande diskussion hyresnivån gästlägenheten, gästrum, kafé och matsalen.
 13. Kalendarium 
 14. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till KHF 2023

Valberedningen har under vintern 2023 sammanträtt två gånger och däremellan kommunicerat digitalt. Kommunikation har också ägt rum med nuvarande styrelse kring vilka resurser som behövs i styrelsen under kommande år. Valberedningen var också aktiv i höstas i samband med att styrelsen behövde påfyllning alternativt avlastning.

Valberedningens förslag till styrelse för Kollektivhusföreningen Södra Station år 2023

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande: VAKANT

Kassör: Lars Eriksson

Ledamöter: 

Sara Hillborg

Astrid Hofslagare

John Hallström

Revisorer:

Ingrid Sillén

Erik Ridderstolpe

Stockholm 2023–03–03

Anna Carlsson Tobias Wedin Josef Belloni Sahlin

Kollektivbar, husbandet spelar, dryck till självkostnadspris – hjälp gärna till!

Kollektivbar 21 januari kl. 19.00! Husbandet spelar! Öl, vin, bubbel 25 kr, läsk 10 kr . Swish eller jämna kontanter. Barnbio i röris. Grannars kompisar är också välkomna. Ju fler som hjälper till desto roligare. Det behövs folk innan (framplockning och fix från 16.00) under (bemanna bar och plocka) och efter (städning kl 10.00 på söndagen). Välkomna!

Kan vara en bild av ‎text där det står ”‎LIVET Kollektiv- ÄR EN FEST Bar 21/1 kl. 19 ي Husbandet spelar!ö vin, bubbel läsk 10kr Swish eller jămna Barnbio rÅris. kompisar fler Û hjälper desto roligare. Det behovs folk innan lframplockning och fixtrản 16.00) under (bemanna bar och plocka) och efter (städning kl 10.00 pả söndagen). Välkomna!‎”‎

Skicka

Arbetsdag med extrastäd och releasefest

Tack för en trevlig arbetsdag lördagen den 24 september!

Dagen började med supergott fika innan alla högg i med sina pass. Förutom allt som alltid är viktigt så har skafferiförrådens hyllor förstärkts, filtren ovanför spisen tvättats skinande rena och kylskåpens elektronik dammats av ovantill för att undvika haveri i framtiden.

Dagen avslutades med korv denna förvånansvärt varma dag och på kvällen spelade Mama Viol i ett fullsatt café!

Tack också till er som gjort era pass tidigare och tack på förhand till er som gör era pass framöver. Ni som ska göra pass: Hör av er om ni har några frågor om vad som är gjort och vad som är kvar. Ni som inte hunnit välja något pass: Vi hörs så kommer vi överens om något. Det finns alltid saker att förbättra eller hålla efter.

Länk till Mama Viol på Spotify.

Välkomna på Öppet hus den 2/10 kl 14–16!

Välkomna till öppet hus i kollektivhusföreningen Södra Station söndagen den 2 oktober kl 14–16.

Vi visar runt i huset och ni får se några lägenheter.

Vuxna och barn står för fika med nybakat i gemensamhetslokalerna!

Adressen är Magnus Ladulåsgatan 15–21. Så här hittar du bäst hit: https://maps.app.goo.gl/Hu7gUZbnTaHPF1bZ7

Här ser du listan över alla kollektivhus och kollektivhusföreningar som har öppet hus: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NxdXaTiUdgdJBvg5d2T3cpmv4koKRtAAFaVdrwe8jcjrh9NYowf85PkEqkPQXZJJl&id=100064504637405

Arbetsdag på lördag 24 september – välj pass på listorna utanför tvättstugan!

Skriv upp dig på ett pass på listan vid tvättstugan mittemot byteshörnan!

Om du tycker att vi har glömt något, om du har åsikter kring vad som ingår i ett pass eller hur många personer som ska göra passet: mejla till josefsahlin@gmail.com

En del pass kan göras när som helst och andra måste göras just 24 september. Vi har markerat med grön text de pass som med fördel kan göras en annan dag än lördag 24 september. Kommunicera med de andra som har samma pass och samordna er. Alla pass är 2,5 timme. Du ska ha gjort ditt pass före 4 oktober (om inget annat anges i beskrivningen). Om du inte själv väljer ett pass kommer styrelsen tilldela dig ett pass.

De som vill se andra människor omkring sig när de städar gör sitt pass

lördag 24 september 10.00-12.30.

Gemensam fika 9.30–10.00 och korvgrillning på gården 12.30–13.30 för de som vill.

Ta med egen hink, trasa, handskar eller det du tror dig behöva till ditt pass.

OBS att det senare på kvällen också är pub i caféet, när Martin Vilcans band har releasefest!

Höjning av matpriserna på senaste föreningsmötet 28/8

På kollektivhusföreningen Södra stations senaste föreningsmöte den 28/8 beslöt deltagande medlemmar att priserna i matsalen behövde höjas. Protokollet sitter som vanligt på anslagstavlorna och i pärmen i syrummet/kontoret samt bifogas detta inlägg. Senaste styrelsemötet den 6/9 beslöt att höjningen genomförs vid kommande månadsskifte – alltså från den första november.

Här är nya priserna:

 • Barn under 12 år: 15 kr (13 kr)
 • Ungdomar 12–19: 25 kr (22 kr)
 • Vuxna medlemmar i matlag: 40 kr (36 kr)
 • Vuxna gäster: 50 kr (40 kr)
 • Matlåda (från frysen): 30 kr (28 kr)

Annat som togs upp på föreningsmötet var att antalet medlemmar ökat till 134 medlemmar och att vi avvaktar i nuläget med fler externa medlemmar som inte bor i Måttbandet för att hinna introducera de nya.

Valberedningen hade tyvärr inte hittat någon kandidat till fyllnadsval till styrelsen som har hög arbetsbelastning. Däremot erbjöd sig Josef Belloni Sahlin på sittande möte att vara med och organisera arbetsdagen. Det var flera som ville och kunde vara med och informera om kollektivhusföreningen vid lägenhetsvisningar.

När det gäller verksamhetsgrupperna så har ett nytt digitalt trumset köpts in till musikrummet. Dan Munter blir jämte Maria Persson kontaktpersoner för kuddrummet. Cafégruppen berättade om uppfräschningen av såväl caféet som loungen utanför bastun. OBS att föräldrar behöver ha koll på barn som ibland stökar ned i våra gemensamhetslokaler. Gäller även att låsa dörren från tvättstugan till balkongen och stänga fönster i kuddrummet och rörelserummet samt låsa toalett och städrum i korridoren efter användning.

För mer info om öppet hus den 2 oktober så finns mer info på Kollektivhus.nu samt inlägg i interna Facebookgruppen, liksom för städdagen och releasefesten i caféet lördag 24/9 där alla medlemmar också ska ha fått mejl – se detta inlägg.

Kallelse kollektivhusföreningsmöte 28/8 kl 18.30 – förslag om höjda matpriser, med mera

Hej, här kommer inbjudan och dagordning till nästa föreningsmöte söndag den 28 augusti kl 18.30–20:00 i matsalen, Magnus Ladulåsgatan 15.

Som vanligt blir det presentation av deltagande medlemmar, vad som är på gång i de olika verksamheterna och info om kommande aktiviteter.

Det blir också diskussion kring ett förslag från styrelsen om att höja matpriserna, se nedan och i bilagan, och fyllnadsval av ytterligare styrelseledamot.

För alla som är med i Facebookgruppen går det utmärkt att börja diskutera förslaget redan nu.

Välkommen!

Mattias Bengtsson Byström, ordförande

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: 2022–08–28. Tid: kl 18:30–20:00. Plats: i föreningens matsal, Magnus Ladulåsgatan 15.

Närvarande medlemmar:

 1. Val av mötesordförande
 • Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkomna.
 • Kort presentationsrunda deltagande medlemmar
 1. Val av sekreterare och två justerare
 1. Frågan om godkännande av kallelsen och dagordningen
 1. Redogörelse ekonomin och medlemmar
 • 134 medlemmar, efter invalen på styrelsemötet den 16 augusti
 • Ekonomin är i nuläget relativt god.
 • Förvaltarbytet skapade en del administrativa problem som tagit tid att lösa. Det har varit lite komplicerat att få in pengar för uthyrningslägenheten för 2021 från den nye fastighetsförvaltaren. Nu har pengarna kommit in, vilket utgör en viktig del för att täcka föreningens driftkostnader. 
 • Vi har fonder som har gått ner senaste tiden. Vi har en hel del pengar på sparkontot, där en ökad inflation riskerar att äta upp kapitalet. Samtidigt känns det riskabelt att att öka risktagandet med medlemmarnas pengar genom att investera mer i fonder.
 1. Proposition från styrelsen förslag till höjning av avgiften för maten
 • Proposition med förslag till höjning av avgiften för maten.
  Förslaget innebär en höjning procentuellt med cirka 15 procent, matlåda 7 procent.
  Under vår och sommar 2022 har av olika skäl en historiskt hög prisökning skett på de flesta varor i samhället, särskilt livsmedel. Många basvaror har ökat i pris med 15–20 procent jämfört med 2021.

Kollektivhusföreningen strävar efter att hålla kostnader nere för att kunna erbjuda bra måltider till ett bra pris. Glädjande har matpriserna kunnat hållas konstanta under en längre tid, men prisökningarna på livsmedel kommer inte kunna gå att hantera på annat sätt än att vi måste höja våra matpriser. 

Förslag till nya priser (de tidigare inom parentes):

Barn under 12 år: 15 kr (13 kr)
Ungdomar 12–19: 25 kr (22 kr)
Vuxna medlemmar i matlag: 40 kr (36 kr)
Vuxna gäster: 47 kr (40 kr)
Matlåda (från frysen): 30 kr (28 kr)

Vi diskuterar först i smågrupper i 20 minuter, och återsamlas sedan för redovisning och beslut.

 1. Fyllnadsval till styrelsen, valberedningen
 • Styrelsen önskar fyllnadsval av ytterligare en ledamot, för att avlasta och introducera fler till föreningsarbetet. Anmäl gärna intresse i förväg till valberedningen som består av Anna Carlsson, Tobias Wedin och Josef Belloni Sahlin. 

Nuvarande styrelse som valdes på årsmötet är Mattias Bengtsson Byström, ordförande (Firmatecknare), Lars Eriksson, kassör (Firmatecknare), Sara Hillborg, ledamot, Cia Schubert, ledamot, Dan Munter, ledamot och Kristoffer Henrysson, ledamot

 1. Detta har hänt i verksamhetsgrupperna, sedan förra föreningsmötet
 • Musikrummet
 • Byteshörnan
 • Snickarrummet
 • Syrummet/kontoret
 • Kuddrummet
 • Målarrummet
 • Gästrummet och gästlägenheten
 • Bastun
 • Matlagen
 1. Information om cafégruppens arbete, från Dan
 1. Info BRF Måttbandet som berör oss, sedan förra föreningsmötet
 • Påminnelse att se till att entrédörrarna till fastigheterna och balkongdörren till tvättstugan i Måttbandet 2 är stängda och låsta. I gemensamhetslokalerna gäller det att ha koll på hur ens egna barn använder utrymmena plus låsa toaletten i korridoren, städskrubben samt kuddrummet efter användning.
 • Påminnelse att följa reglerna för matsalen vad gäller tider på kvällen, så inte grannar ovanför störs av exempelvis skrapande stolar och bord som flyttas vid städning
 • En ny underhållsplan för hela fastigheten håller på att tas fram med hjälp av förvaltaren.
 • Ny hemsida för brf på gång. Vi ska fundera över vad KHF vill ha med för information på brf-hemsidan. 
 1. Kalendarium
 • Arbetsdag den 24 september kl 09:00–13.00
 • Releasefest i caféet 24 september
 • Öppet hus söndag den 2 oktober kl 13–16 
 • Föreningsmöte den 27 november kl 18.30-20.00 
 1. Övriga ärenden
 1. Mötets avslutande

Arbetsdag 26 mars och pubkväll 2 april

Lördag den 26 mars 10.00-12.30

 • Gemensam fika 9.30-10.00
 • Arbetsdag 10.00-12.30 för dem som vill göra sina pass då. Vill en göra passet vid ett annat tillfälle finns det många pass som går att göra senare. Mer information finns vid tvättstugan i Kollektivhuset där du också väljer pass.
 • Korvgrillning på gården 12.30-13.30

Om allt går som vi hoppas blir det pubkväll i caféet lördag 2 april.

Se fler bilder för senaste arbetsdagen här: https://photos.app.goo.gl/5Xfj4x5GbhizAPkj8

Om du inte längre vill vara medlem i kollektivhusföreningen kan du bortse från detta inlägg, men vi hoppas fortfarande att du vill vara med. Om en månad kommer medlemsförteckningen uppdateras för 2022 och då plockas de som inte betalt medlemsavgift för 2022 bort.

Om du vill vara medlem, har betalt medlemsavgift för 2022, men inte kan göra ditt städpass innan 4 april så kontakta Sara via kollektivhusetsodrastation@gmail.com .

Hoppas vi ses!

Inbjudan till årsmöte 2022 kollektivhusföreningen Södra station!

Dagordning

Datum och tid: söndag den 13 mars, kl 15–16.30

Plats: fysiskt i matsalen, Magnus Ladulåsgatan 19

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser (inklusive Facebook och webb)
 5. Genomgång av resultat och balansräkning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
  1. Styrelsen föreslår befintlig medlemsavgift 250 kronor per vuxen
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter + admin Facebook 
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga ärenden
  1. Fråga om alkoholinköp och utlägg kring husfester och arbetsdagar. 
 13. Kalendarium, detta händer i kollektivhusföreningen kommande året
 14. Mötet avslutande

Kom ihåg att den individuella medlemsavgiften för 2022 ska vara inbetald till plusgiro 30 35 23-5 eller swisha 123 133 3855 före årsmötet, 250 kronor per vuxen. För dig och er som är med i matlag så drar kassören Tobias och Astrid (prickansvarig) direkt från matkontot. För er andra är det manuell egen inbetalning som gäller. 

med vänliga hälsningar,

Styrelsen för kollektivhusföreningen södra station, Mattias Bengtsson Byström, ordförande 

https://sodrastation.org | kollektivhusetsodrastation@gmail.com | org.nr 802013-3768 

Ur stadgarna antagna på föreningsmötet 201122 och på årsmötet 210328:

Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.

Valberedningens förslag till styrelse för Kollektivhusföreningen Södra Station år 2022

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande: Mattias Bengtsson Byström

Kassör: Lars Eriksson

Ledamöter: 

Sara Hillborg

Kristoffer Henrysson

Cia Schubert

Dan Munter

Revisorer:

Ingrid Sillén

Erik Ridderstolpe

Stockholm 2022–03–05

Ann-Sofie Bergman Anna Carlsson Josef Belloni Sahlin

Håll efter våra barn – trasiga takplattor felanmälda

Vi i styrelsen har gjort en felanmälan till fastighetsförvaltaren eftersom vi fått mejl till kollektivhusföreningen om trasiga takplattor i kuddrummet.

Vi passade på att lägga till andra ställen med trasiga eller saknade takplattor: utanför bastun, danssalen/rörelserummet och entréerna Magnus Ladulåsgatan 21 o 19 plus våning 1 nr 15.

Vi i styrelsen ska bjuda in och presentera oss och gemensamhetslokalerna för Fastighetsägarna så fort det blir möjligt, så de får bättre koll på vilka spännande och roliga aktiviteter vi håller på med!

Och som tidigare gäller att föräldrar måste håll koll på barn, oavsett ålder, så inte häng och lek blir förstörelse eller skadegörelse. Så får vi vuxna också hålla efter oss själva plus andra vuxna på tillfälliga besök som tyvärr inte klarar detta.