Arbetsdag 26 mars och pubkväll 2 april

Lördag den 26 mars 10.00-12.30

 • Gemensam fika 9.30-10.00
 • Arbetsdag 10.00-12.30 för dem som vill göra sina pass då. Vill en göra passet vid ett annat tillfälle finns det många pass som går att göra senare. Mer information finns vid tvättstugan i Kollektivhuset där du också väljer pass.
 • Korvgrillning på gården 12.30-13.30

Om allt går som vi hoppas blir det pubkväll i caféet lördag 2 april.

Se fler bilder för senaste arbetsdagen här: https://photos.app.goo.gl/5Xfj4x5GbhizAPkj8

Om du inte längre vill vara medlem i kollektivhusföreningen kan du bortse från detta inlägg, men vi hoppas fortfarande att du vill vara med. Om en månad kommer medlemsförteckningen uppdateras för 2022 och då plockas de som inte betalt medlemsavgift för 2022 bort.

Om du vill vara medlem, har betalt medlemsavgift för 2022, men inte kan göra ditt städpass innan 4 april så kontakta Sara via kollektivhusetsodrastation@gmail.com .

Hoppas vi ses!

Inbjudan till årsmöte 2022 kollektivhusföreningen Södra station!

Dagordning

Datum och tid: söndag den 13 mars, kl 15–16.30

Plats: fysiskt i matsalen, Magnus Ladulåsgatan 19

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser (inklusive Facebook och webb)
 5. Genomgång av resultat och balansräkning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
  1. Styrelsen föreslår befintlig medlemsavgift 250 kronor per vuxen
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter + admin Facebook 
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga ärenden
  1. Fråga om alkoholinköp och utlägg kring husfester och arbetsdagar. 
 13. Kalendarium, detta händer i kollektivhusföreningen kommande året
 14. Mötet avslutande

Kom ihåg att den individuella medlemsavgiften för 2022 ska vara inbetald till plusgiro 30 35 23-5 eller swisha 123 133 3855 före årsmötet, 250 kronor per vuxen. För dig och er som är med i matlag så drar kassören Tobias och Astrid (prickansvarig) direkt från matkontot. För er andra är det manuell egen inbetalning som gäller. 

med vänliga hälsningar,

Styrelsen för kollektivhusföreningen södra station, Mattias Bengtsson Byström, ordförande 

http://sodrastation.org | kollektivhusetsodrastation@gmail.com | org.nr 802013-3768 

Ur stadgarna antagna på föreningsmötet 201122 och på årsmötet 210328:

Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.

Valberedningens förslag till styrelse för Kollektivhusföreningen Södra Station år 2022

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande: Mattias Bengtsson Byström

Kassör: Lars Eriksson

Ledamöter: 

Sara Hillborg

Kristoffer Henrysson

Cia Schubert

Dan Munter

Revisorer:

Ingrid Sillén

Erik Ridderstolpe

Stockholm 2022–03–05

Ann-Sofie Bergman Anna Carlsson Josef Belloni Sahlin

Håll efter våra barn – trasiga takplattor felanmälda

Vi i styrelsen har gjort en felanmälan till fastighetsförvaltaren eftersom vi fått mejl till kollektivhusföreningen om trasiga takplattor i kuddrummet.

Vi passade på att lägga till andra ställen med trasiga eller saknade takplattor: utanför bastun, danssalen/rörelserummet och entréerna Magnus Ladulåsgatan 21 o 19 plus våning 1 nr 15.

Vi i styrelsen ska bjuda in och presentera oss och gemensamhetslokalerna för Fastighetsägarna så fort det blir möjligt, så de får bättre koll på vilka spännande och roliga aktiviteter vi håller på med!

Och som tidigare gäller att föräldrar måste håll koll på barn, oavsett ålder, så inte häng och lek blir förstörelse eller skadegörelse. Så får vi vuxna också hålla efter oss själva plus andra vuxna på tillfälliga besök som tyvärr inte klarar detta.

Om du som ser någon i akut hemlöshet – ring nattjouren 020–787860

Stockholms stadsmission arbetar varje dag med akuta insatser och för långsiktiga lösningar som leder bort från hemlöshet och mot mer stabila boendesituationer.

Genom uppsökande arbete under eftermiddagar, kvällar och nätter finns Nattjourens medarbetare på gator och torg, i tunnelbanan och i parker – för dem som lever i hemlöshet för akut stöd.

Om du ser någon som du tror skulle behöva hjälp – ring deras journummer +46 20 78 78 60 måndag–fredag 16.00–01.30 och lördag–söndag 17.00–01.30

Nattjouren samarbetar bland annat med Socialjouren och Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter som riktar sig till människor som lever i hemlöshet. Nattjouren fungerar också som ett mobilt extra stöd på kvällar och nätter till de personer som bor i Bostad Först, Bostad Ung och Bobyråns boendelösningar.

https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/hemloshet/nattjouren-akut-stod-personer-i-hemloshet

Sagt på föreningsmötet 28/11: underlätta för matlagsansvariga

Här är protokollet från föreningsmötet den 28 november.
Det sitter uppe även på anslagstavlan innanför entrén vid bron.
Tack för ett bra möte, bra synpunkter och diskussioner!
Bland annat lyfte deltagarna, verksamhetsansvariga och styrelsen att vi behöver hjälpas åt att hoppa in i olika matlag när det blir luckor och att alla håller koll på sina saldon. Föreningen har nu ett Swish-konto för smidig inbetalning: 123 133 3855.


Inbjudan nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen!

Hej o välkomna på nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen! Vi går igenom utrustningen i köket, tar emot idéer kring ett 35-årsfirande och berättar hur vår Swish funkar. Se nedan och i bilagan

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson Byström, ordförande

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station 

Datum: 2021–11–28 kl 18.30–20.00.

Plats: Matsalen

 1. Mötets öppnande, Mattias inleder
 1. Presentationsrunda
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Festkommitté, öppet hus och andra aktiviteter
  1. Ska vi fira 35-årsjubileet 2022 och i så fall hur?
 6. Verksamhetsgrupper, Kristoffer inleder
  1. Uppdateringen av sidan Övriga lokaler – (sodrastation.org) 
 7. Matlagen, styrelsen inleder
  1. Några pass saknas för att vi ska kunna ha mat fyra dagar i veckan
  2. Genomgång status utrustning i köket diskmaskinen och ny Robot Coupe 
  3. Hur vi underlättar för våra matlagsansvariga
  4. Påminnelse att vid städpass och hyra även städa och toalett samt kuddrum
  5. Info byte av nycklar och lås
  6. Tidigare Husboken planeras bli ett ”Så funkar det”-dokument.
  7. Förslag utsmyckning matsalen med fotografier av Anna Rose
 8. Ekonomin, Tobias inleder
  1. Info om swishnumret 123 133 3855
 9. BRF Måttbandet, Lars inleder
  1. Uppdatering kring tidigare info om stadgeändringar BRF Måttbandet
 10. Kalendarium
  1. Nästa husfest med 20-talstema nyårsafton 31/12 kl 20
  2. Nästa arbetsdag lördag 26 mars, kl 9–13, först fika och sedan korv.
  3. Nästa föreningsmöte söndag den 13 mars kl 15.00–17.30 (årsmötet)
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

24 medlemmar kom på föreningsmötet

 • En arbetsgrupp som tar fram förslag för större renovering och restaurering av caféet/festlokalen!
 • Fixarpass integreras på nästa arbetsdag den 25 september!
 • Intresseanmälan öppnad vara kontaktperson för bastun!

Det var några av punkterna på senaste föreningsmötet den 29/8, som går att läsa i bifogade och länkade protokoll, som finns underskivet på anslagstavlan i gemensamhetskorridoren i Måttbandet 2. Vi är 106 betalande medlemmar varav 60 i matlagen. Och alla matlagsansvariga och kontaktpersoner på plats berättade om verksamheten.

Fysiskt smöte i matsalen för Kollektivhusföreningen Södra station.

Matsalen öppnad igen i kollektivhuset!

Tegnell vakar så vi håller avståndet och håller oss friska.

I dag har gemensamma maten kört igång igen i Kollektivhusföreningen Södra station – så härligt att medlemmar som också är med i matlag kan laga, hämta käk eller äta tillsammans! 🍝🍽🍲

Detta tack vare ändrade allmänna råd och rekommendationerna eftersom vaccinationerna gjort att smittspridningen minskat.

Fortfarande gäller att vi håller avstånd och stanna hemma vid symtom.

Precis som i affären, restaurangen, sport- och kulturaktiviteten, träningen, skolan/jobbet, privata festen osv. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Premiärrätten var allas favorit: lasagne med spenat och fetaost eller köttfärs samt tre sorters sallad, med eller utan dressing.

Inbjudan till höstens första möte den 29/8 i kollektivhusföreningen Södra station!

Hej, välkomna på höstens första föreningsmöte söndag 29/8 kl. 18.30–20.30

Vi kommer bland annat ta upp förslag på satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna som kommit in och det finns möjlighet att lämna in fler idéer.
Och vi i styrelsen och verksamhetsansvariga som kan vara på plats ger lägesrapport om aktiviteter, ekonomin, det som berör oss vad gäller Brf Måttbandet, med mera.
Notera att vi är i matsalen för fysiskt möte.
med vänliga hälsningar,
Mattias, ordförande Kollektivhusföreningen Södra Station

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: 2021–08–29, kl. 18.30–20.30

Plats: fysiskt på plats i matsalen!

Mötets öppnande

Mötets behöriga utlysande (minst tio dagar i förväg)

Val av ordförande, sekreterare och två justerare

Fastställande av dagordning Verksamhetsgrupper. Kontaktpersoner på plats presenterar sig, Kristoffer Henrysson inleder

Ekonomin. Så ser den ut, Tobias inleder

Satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna. Förslag som kommit in och möjlighet att lämna in fler idéer, Sara inleder

BRF Måttbandet. Aktuella frågor som berör kollektivhusföreningen, Lars inleder

Kalendarium

Nästa arbetsdag. Lördag den 25 september

Nästa föreningsmöte. Söndag den 28 november kl 18.30–20.00.

Mötets avslutande

Till dig som tidigare varit med i kollektivhusföreningen Södra station!

Det här brevet riktar sig till dig som bor i fastigheten Måttbandet 2, men som i dag inte är medlem i kollektivhusföreningen Södra station.

Fram tills helt nyligen har det varit obligatoriskt att vara med i kollektivhusföreningen om man bor i Måttbandet 2. Huset byggdes för att vara ett kollektivhus och alla som flyttade in skrev på kontrakt att de skulle vara med i de gemensamma aktiviteterna. Efter att hyresrätterna ombildades till bostadsrätter för drygt tio år sedan har det i praktiken blivit så att de som inte vill vara med inte heller har varit det. Nu finns möjligheten att välja att vara med eller inte genom att nya stadgar antagits vid två föreningsmöten.

Här kan du läsa de nya stadgarna:

De nya stadgarna går att läsa på anslagstavlan utanför matsalen och på http://sodrastation.org.

Vad innebär det för dig?

Vi hoppas att du väljer att gå med i kollektivhusföreningen. För 250 kronor om året och deltagande i två städdagar har du möjlighet att använda de gemensamma lokalerna. Kanske vill du också delta i matlagsverksamheten? Du är mycket välkommen att bli medlem!

Allt det här ger dig medlemskapet tillgång till:

 • snickarrummet
 • pyssel/målarrummet
 • syrummet/kontoret
 • kuddrummet
 • rörelserummet
 • bibliotek/tv-rummet
 • gästrummet
 • musikrummet
 • caféet med pingisbord och darttavla
 • möjligheten att hyra matsalen och caféet
 • Gemensamma Facebookgruppen

Medlemsavgiften är 250 kronor per vuxen i hushållet och betalas in på plusgiro 30 35 23-5. 

Kollektiva hälsningar,

Styrelsen i kollektivhusföreningen Södra station

Har du frågor så mejla kollektivhusetsodrastation@gmail.com eller prata med kontaktpersonen i din trappuppgång:

🏠Martin Castor, Magnus Ladulåsgatan 15

🏠Ann-Sofie Bergman, Magnus Ladulåsgatan 17

🏠Anna Carlsson, Magnus Ladulåsgatan 19

🏠Mia Sundsten, Magnus Ladulåsgatan 21