Inbjudan till årsmöte söndag den 12 mars

Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse

revisionsberättelsen

Valberedningens förslag

Dagordning årsmöte i Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: söndag den 12 mars 2023, 15.00–16.30

Plats: Matsalen, Magnus Ladulåsgatan 15–21, entréplan

 1. Val av mötets ordförande
  • Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkomna
  • Presentationsrunda närvarande medlemmar
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
  • Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
  • Styrelsen
  • Matlagningsansvariga
  • Arbetsdagar
  • Gästrum och gästlägenhet
  • Kuddrummet
  • Musikrummet
  • Målarrummet
  • Rörelserummet/Dansrummet
  • Snickarrummet
  • Syrummet/Kontoret
  • Byteshörnan
  • Bastun
 5. Genomgång av resultat och balansräkning, kassör Lars Eriksson
 6. Revisorernas berättelse, Ingrid Sillén och Erik Ridderstolpe
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
  • Inget förslag till ändring
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
  • Förslag från valberedningen Josef Sahlin, Anna Carlsson och Tobias Wedin
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
  • Avgående styrelseledamöter, medlemmar som sitter kvar och intresserade
 12. Övriga ärenden
  • Inledande diskussion hyresnivån gästlägenheten, gästrum, kafé och matsalen.
 13. Kalendarium 
 14. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till KHF 2023

Valberedningen har under vintern 2023 sammanträtt två gånger och däremellan kommunicerat digitalt. Kommunikation har också ägt rum med nuvarande styrelse kring vilka resurser som behövs i styrelsen under kommande år. Valberedningen var också aktiv i höstas i samband med att styrelsen behövde påfyllning alternativt avlastning.

Valberedningens förslag till styrelse för Kollektivhusföreningen Södra Station år 2023

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande: VAKANT

Kassör: Lars Eriksson

Ledamöter: 

Sara Hillborg

Astrid Hofslagare

John Hallström

Revisorer:

Ingrid Sillén

Erik Ridderstolpe

Stockholm 2023–03–03

Anna Carlsson Tobias Wedin Josef Belloni Sahlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.