Kollektivhuset i kvarteret Måttbandet på Södermalm

Kollektivhuset Södra Station ligger på Södermalm i Stockholm och byggdes 1987 av Svenska Bostäder. I fastigheten finns 63 lägenheter och här bor folk i alla åldrar.

Kollektivhus är ett boende som förenklar vardagslivet och där man lär känna sina grannar. Dessutom skapar de gemensamma aktiviteterna som matlagning ett klimatsmart och ekonomiskt boende.

Lägenheterna i kollektivhuset är precis som vanliga lägenheter men i huset finns dessutom flera gemensamma lokaler: kök, matsal, snickarrum, målarrum, kuddrum för barnen, bibliotek, gästlägenhet och ett musikrum.

I huset finns alla åldrar och speciellt de mindre barnen gillar att leka tillsammans i kuddrummet, de större kanske spelar pingis i kafét.

Våren 2010 ombildades fastigheten till bostadsrätter och kollektivhuset Måttbandet 2 ingår nu i bostadsrättsföreningen Måttbandet.

Gemensamma middagar

Köket och matsalen är hjärtat i verksamheten och grunden är att de vuxna i föreningen ingår i ett matlag med arbetspass var fjärde vecka. Matlagen serverar mat måndag–torsdag under terminerna. Det kostar 40 kronor för vuxna, 15 kronor för de minsta barnen och 25 kronor för tonåringar.

Ibland har vi lite festligare fredags- eller lördagsmiddagar och på helgerna är det många medlemmar i kollektivhusföreningen som bokar matsalen för privata tillställningar.

Snickarkurs, dans för barnen…

Andra aktiviteter som vi ordnat är dans för barn, snickarkurs, yoga, bokcirkel osv. Två gånger om året hjälps vi åt att städa gemensamma utrymmen. Städveckan brukar avslutas med en fest.

Medlemskap

Alla som bor i Brf Måttbandet har möjlighet att bli medlemmar i kollektivhusföreningen och betala en medlemsavgift på 250 kronor per år.

Om föreningen

Kollektivhusföreningen är en självständig förening där föreningsmöten och årsmöten beslutar hur de gemensamma verksamheterna ska organiseras.

I dag deltar vuxna medlemmar (över 21 år) med cirka fem timmars arbete per månad för att hålla gemensamma lokaler rena, samt tillhandahålla middagar måndag till torsdag under skolterminerna.

Kollektivhuset Södra Station är medlem i riksorganisationen Kollektivhus NU: kollektivhus.se 

Vill du veta mer?

Styrelsen nås på mejlen kollektivhusetsodrastation@gmail.com

Den som vill få information om när en lägenhet är till salu eller bli inbjuden till nästa öppet hus kan anmäla sig till sofia.rickberg@gmail.com