Medlemskap

MEDLEMSKAP I KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN 

Boende i BRF Måttbandet kan ansöka om medlemskap i kollektivhusföreningen. 

Som medlem: 

 • Betalar du en årlig avgift, för närvarande 250 kronor. 
 • Deltar du i två städdagar om året.
 • Får du din nyckelbricka programmerad så att du har tillgång till de gemensamma lokalerna i kollektivhuset.
 • Kan du hyra gästrummet, kaféet, matsalen och köket. 
 • Kan du vara med i ett matlag och äta i matsalen. 
 • Är du välkommen att delta i kurser, möten och annan föreningsverksamhet.
 • Kan du vara med i föreningens Facebook-grupp.
SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM I KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN 

Du kontaktar styrelsen i KHF. Till exempel via kollektivhusetsodrastation@gmail.com  

 1. Du blir rundvisad i lokalerna och informerad om verksamheten. 
 2. Du betalar medlemsavgiften. 
 3. Du får ytterligare information och instruktioner om hur allt fungerar. Genomgång av diskmaskin och övrig köksutrustning, nycklar, städmaterial, bokningslistor, städdagar och annat som en medlem måste känna till. 
 4. Du får din nyckelbricka programmerad så att du kommer in i de gemensamma lokalerna i kollektivhuset. 
 5. Du kan bli medlem i Facebook-gruppen. 
SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM I MATLAG 

Du kontaktar styrelsen i KHF. Till exempel via kollektivhusetsodrastation@gmail.com  

När du är medlem i KHF kan du bli medlem i matlag.

 1. Du blir bjuden på en middag i matsalen och informerad om vad det innebär att vara medlem i ett matlag av någon i styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. 
 2. Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, bestämmer i vilket/vilka matlag du ska göra dina två pass. Du kan komma med önskemål. 
 3. Du blir kontaktad av matlagsansvarig för ett av de fyra matlagen och får en introduktion. Vanligen får du första veckan gå dubbelt på dina två pass för att sen göra egna pass. 

Styrelsen kan även välkomna externa medlemmar i matlagsverksamheten. Dessa externa medlemmar i matlag har yttranderätt men inte rösträtt på föreningsmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna.

Då deltar du i matlag, städdagarna och kan vara med i föreningens Facebook-grupp. 

AVSLUTANDE AV MEDLEMSKAP I KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN 

Ditt medlemskap avslutas om du inte: 

 • Betalar den årliga medlemsavgiften före mars månads utgång. 
 • Deltar i två städdagar om året. Om du inte kan delta på en städdag meddelar du styrelsen detta. Styrelsen avgör då om du ska göra ett städpass (ungefär 2,5 timme) vid ett annat tillfälle som passar dig.