Inbjudan nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen!

Hej o välkomna på nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen! Vi går igenom utrustningen i köket, tar emot idéer kring ett 35-årsfirande och berättar hur vår Swish funkar. Se nedan och i bilagan

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson Byström, ordförande

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station 

Datum: 2021–11–28 kl 18.30–20.00.

Plats: Matsalen

 1. Mötets öppnande, Mattias inleder
 1. Presentationsrunda
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Festkommitté, öppet hus och andra aktiviteter
  1. Ska vi fira 35-årsjubileet 2022 och i så fall hur?
 6. Verksamhetsgrupper, Kristoffer inleder
  1. Uppdateringen av sidan Övriga lokaler – (sodrastation.org) 
 7. Matlagen, styrelsen inleder
  1. Några pass saknas för att vi ska kunna ha mat fyra dagar i veckan
  2. Genomgång status utrustning i köket diskmaskinen och ny Robot Coupe 
  3. Hur vi underlättar för våra matlagsansvariga
  4. Påminnelse att vid städpass och hyra även städa och toalett samt kuddrum
  5. Info byte av nycklar och lås
  6. Tidigare Husboken planeras bli ett ”Så funkar det”-dokument.
  7. Förslag utsmyckning matsalen med fotografier av Anna Rose
 8. Ekonomin, Tobias inleder
  1. Info om swishnumret 123 133 3855
 9. BRF Måttbandet, Lars inleder
  1. Uppdatering kring tidigare info om stadgeändringar BRF Måttbandet
 10. Kalendarium
  1. Nästa husfest med 20-talstema nyårsafton 31/12 kl 20
  2. Nästa arbetsdag lördag 26 mars, kl 9–13, först fika och sedan korv.
  3. Nästa föreningsmöte söndag den 13 mars kl 15.00–17.30 (årsmötet)
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

24 medlemmar kom på föreningsmötet

 • En arbetsgrupp som tar fram förslag för större renovering och restaurering av caféet/festlokalen!
 • Fixarpass integreras på nästa arbetsdag den 25 september!
 • Intresseanmälan öppnad vara kontaktperson för bastun!

Det var några av punkterna på senaste föreningsmötet den 29/8, som går att läsa i bifogade och länkade protokoll, som finns underskivet på anslagstavlan i gemensamhetskorridoren i Måttbandet 2. Vi är 106 betalande medlemmar varav 60 i matlagen. Och alla matlagsansvariga och kontaktpersoner på plats berättade om verksamheten.

Fysiskt smöte i matsalen för Kollektivhusföreningen Södra station.

Matsalen öppnad igen i kollektivhuset!

Tegnell vakar så vi håller avståndet och håller oss friska.

I dag har gemensamma maten kört igång igen i Kollektivhusföreningen Södra station – så härligt att medlemmar som också är med i matlag kan laga, hämta käk eller äta tillsammans! 🍝🍽🍲

Detta tack vare ändrade allmänna råd och rekommendationerna eftersom vaccinationerna gjort att smittspridningen minskat.

Fortfarande gäller att vi håller avstånd och stanna hemma vid symtom.

Precis som i affären, restaurangen, sport- och kulturaktiviteten, träningen, skolan/jobbet, privata festen osv. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Premiärrätten var allas favorit: lasagne med spenat och fetaost eller köttfärs samt tre sorters sallad, med eller utan dressing.

Inbjudan till höstens första möte den 29/8 i kollektivhusföreningen Södra station!

Hej, välkomna på höstens första föreningsmöte söndag 29/8 kl. 18.30–20.30

Vi kommer bland annat ta upp förslag på satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna som kommit in och det finns möjlighet att lämna in fler idéer.
Och vi i styrelsen och verksamhetsansvariga som kan vara på plats ger lägesrapport om aktiviteter, ekonomin, det som berör oss vad gäller Brf Måttbandet, med mera.
Notera att vi är i matsalen för fysiskt möte.
med vänliga hälsningar,
Mattias, ordförande Kollektivhusföreningen Södra Station

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: 2021–08–29, kl. 18.30–20.30

Plats: fysiskt på plats i matsalen!

Mötets öppnande

Mötets behöriga utlysande (minst tio dagar i förväg)

Val av ordförande, sekreterare och två justerare

Fastställande av dagordning Verksamhetsgrupper. Kontaktpersoner på plats presenterar sig, Kristoffer Henrysson inleder

Ekonomin. Så ser den ut, Tobias inleder

Satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna. Förslag som kommit in och möjlighet att lämna in fler idéer, Sara inleder

BRF Måttbandet. Aktuella frågor som berör kollektivhusföreningen, Lars inleder

Kalendarium

Nästa arbetsdag. Lördag den 25 september

Nästa föreningsmöte. Söndag den 28 november kl 18.30–20.00.

Mötets avslutande

Stor uppslutning kring vårens städdag

Nya och gamla medlemmar i kollektivhusföreningen Södra station arbetade och trivdes tillsammans under vårens städdag den 29 maj.

Upplägget från “städgeneralen” Sara Hillborg var som vanligt att vi kunde boka in oss i förväg på listor uppsatta i kollektivhuskorridoren. Eftersom allmänna covid-rekommendationer fortfarande råder i samhället så var det frivilligt att städa gemensamt, men vi många med antikroppar och vaccinationer som städade samtidigt och trivdes ihop.

Fler än vi trodde ville äta korv, så korvbröden tog faktiskt slut. Många andra gjorde pass sina före och efter själva städdagen, vilket går utmärkt. För gemensamma pass gäller det bara att göra ihop eller att synka med varandra om vem som gör vad samt när.

Det dök också upp idéer och förslag på renovering bland annat av korridorstoaletten, caféet och den andra bastun som inte används. Detta kommer styrelsen fortsätta att arbeta med under hösten.

Här är ett axplock av bilderna från städdagen.

Till dig som tidigare varit med i kollektivhusföreningen Södra station!

Det här brevet riktar sig till dig som bor i fastigheten Måttbandet 2, men som i dag inte är medlem i kollektivhusföreningen Södra station.

Fram tills helt nyligen har det varit obligatoriskt att vara med i kollektivhusföreningen om man bor i Måttbandet 2. Huset byggdes för att vara ett kollektivhus och alla som flyttade in skrev på kontrakt att de skulle vara med i de gemensamma aktiviteterna. Efter att hyresrätterna ombildades till bostadsrätter för drygt tio år sedan har det i praktiken blivit så att de som inte vill vara med inte heller har varit det. Nu finns möjligheten att välja att vara med eller inte genom att nya stadgar antagits vid två föreningsmöten.

Här kan du läsa de nya stadgarna:

De nya stadgarna går att läsa på anslagstavlan utanför matsalen och på http://sodrastation.org.

Vad innebär det för dig?

Vi hoppas att du väljer att gå med i kollektivhusföreningen. För 250 kronor om året och deltagande i två städdagar har du möjlighet att använda de gemensamma lokalerna. Kanske vill du också delta i matlagsverksamheten? Du är mycket välkommen att bli medlem!

Allt det här ger dig medlemskapet tillgång till:

 • snickarrummet
 • pyssel/målarrummet
 • syrummet/kontoret
 • kuddrummet
 • rörelserummet
 • bibliotek/tv-rummet
 • gästrummet
 • musikrummet
 • caféet med pingisbord och darttavla
 • möjligheten att hyra matsalen och caféet
 • Gemensamma Facebookgruppen

Medlemsavgiften är 250 kronor per vuxen i hushållet och betalas in på plusgiro 30 35 23-5. 

Kollektiva hälsningar,

Styrelsen i kollektivhusföreningen Södra station

Har du frågor så mejla kollektivhusetsodrastation@gmail.com eller prata med kontaktpersonen i din trappuppgång:

🏠Martin Castor, Magnus Ladulåsgatan 15

🏠Ann-Sofie Bergman, Magnus Ladulåsgatan 17

🏠Anna Carlsson, Magnus Ladulåsgatan 19

🏠Mia Sundsten, Magnus Ladulåsgatan 21

Nya stadgar antagna på årsmötet 28/4

Kollektivhusföreningen Södra station höll sitt årsmöte den 28 mars. Mötet hölls digitalt och hade god uppslutning. Protokollet går att läsa här: https://drive.google.com/file/d/1P5mOMCeIw5V0ucb0RSThCO-F3FwI5wD0

Så här blev styrelse för 2021:
Mattias Bengtsson Byström, ordförande
Tobias Wedin, kassör
Kina Sjöström, ledamot (nyval)
Kristoffer Henrysson, ledamot (nyval)
Sara Hillborg, ledamot
Lars Eriksson, ledamot

Stadgarna som antogs på husmötet 201122 klubbades slutgiltigt och gäller nu. Här kan du läsa dem: https://drive.google.com/file/d/1nwUgashBmk2BdfXhUuJd4e74c5yoAj97/view?usp=sharing


Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2020:
https://drive.google.com/file/d/1q6XWb96B52aojkPSo2A6vZf9gqKaTe2Y/view?usp=sharing

God mat och fullt med folk i covidsäkrad matsal

Ny har nypremiären för en covidsäkrad matsal klarats av! 🍽🥒🍚🥕
Den fyllda ugnsbakade jättezuccinin var väldigt god o uppskattades till den grad att maten tog slut i förväg.
Folk köade fint med avstånd i korridoren.
Handsprit fanns vid avprickningen, som testade digital lösning.
De som enbart hämtade mat gick in vid vanliga dörren o sen ut via tv-rummet/biblioteket.
Fönster var öppna för att sörja för god ventilation o genomsströmning av luft.
Vad gäller våra smittspridningsrekommendationer så är det ju upp till var och en att följa dem. Våra rutiner finns uppsatta o på papper vid matsalen.

De finns också att läsa här.

Matsalen återöppnas med coronarutiner 14/9

På styrelsemötet den 11/8 beslöt vi kring möjligheten att åter öppna matsalen från den 14 september (första dagen blir dock köksstädning som vanligt).

Styrelsen följer på olika sätt läget kring coronapandemin, vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och hur olika delar i samhället fortsätter sina verksamheter. Vi har också fått en del respons från boende och medlemmar i matlagen.

Nu öppnar åter gymnasierna för terminen. Smittspridningen är låg, liksom antalet smittade i vården. Liknande verksamheter som kollektivmaten, restauranger och hotell med matbuffér, håller öppet med hög beläggning och hanterar situationen genom att besökare köar utspritt för att ta mat i tur och ordning, sitter glest samt självklart håller god handhygien. Det är också en hel del boende som har testat sig och visat sig ha antikroppar.

Samtidigt är rekommendationerna att så många som möjligt ska fortsätta arbeta hemifrån och gärna cykla och gå så kollektivtrafiken prioriteras för dem som måste färdas längre sträckor eller är i riskgrupper.

Även om det alltså börjar se ljusare ut kommer vi behöva förhålla oss till pandemin på ett mer långsiktigt sätt. I dessa svåra tider blir kollektivhuset och dess gemensamma lokaler och aktiviteter, främst matlagen, än viktigare som boendegemenskap. Det gäller både småbarnsfamiljer och föräldrar med delad vårdnad som behöver stöd och hjälp med livspusslet i vardagen, och behovet av social kontakt och verksamhet mellan människor om än på lite fysisk distans och på säkra sätt.

Styrelsen har därför beslutat att köra igång matlagen igen, från den 14 september, i dialog med matlagsansvariga. 

Nedan finns en länk till coronarutiner som styrelsen tagit fram. De kan komma att justeras något innan matsalen öppnar. Det blir upp till varje enskilt matlag att prata om exakta detaljer och upplägg som passar just er. Matlagsansvariga återkommer till er.

https://drive.google.com/file/d/1fpVpEKo49yWkqGXLoYAW_tiJrWumsu0L/view?usp=sharing


Så äter vi coronasäkert – nya rutiner!

⚕️Vi stannar hemma om vi är sjuka

Har du feber, hosta, illamående osv ska du aldrig äta i matsalen

⚕️Vi tvättar händerna innan vi äter

Handsprit finns på plats i matsalen och på toaletten i korridoren

⚕️Vi sprider ut ätandet i tid

Kom gärna lite senare än kl 17:30, maten serveras fram till kl 19

⚕️Vi köar i korridoren, med avstånd

Undvik att bilda kö precis där vi tar maten

⚕️Vi sprider ut oss i hela matsalen, på alla bord

Sällskap och familjer fyller upp mindre bord. Ensamma kan sitta säkert med lite avstånd vid stora bord. 

⚕️Vi har ventilation som ger mer drag i matsalen!

Matlagare ansvarar för att öppna fönster. Stäng dem inte.

⚕️Vi hämtar gärna mat och äter på annan plats

Ta med egen tallrik och ät i caféet, på gården, hemma osv.

⚕️Vi anpassar uppgifterna till personer i riskzon

Matlagens förberedelsepass kan i första hand gå till personer i riskzon. Även övriga pass kan anpassas när och hur det görs, i dialog inom matlaget. Om du inte kan eller vill laga mat och diska, hör av dig till matlagsansvariga och pausa tillfälligt att du inte äter i matsalen.

Du kan testa dig kostnadsfritt om du har antikroppar efter covid 19. Boka på 1177.se