Medlemskap i kollektivhusföreningen

Alla boende i Brf Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i kollektivhusföreningen. Alla medlemmar och deras barn har möjlighet att delta i de aktiviteter som föreningen ordnar och får även tillgång till de gemensamma utrymmena i kollektivhuset.

Medlemmar i kollektivhusföreningen kan också välja att vara med i ett matlag. Då får man möjlighet att äta i matsalen fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, under skolterminerna. Alla som är medlemmar i ett matlag ska hjälpa till att laga mat, diska och städa köket och matsalen. Den som är med i ett matlag ska jobba motsvarande två arbetspass per vuxen och månad, fem timmar. 

Att vårda de kollektiva lokalerna i Måttbandet 2 är alla medlemmars gemensamma ansvar. Det förväntas av alla medlemmar att vara med på de gemensamma städdagarna en gång per termin och sköta om de lokaler föreningen disponerar, till exempel kafélokalen, snickarrummet, kuddrummet, gästlägenheten och målarrummet.

Medlemskapet är individuellt. Det gäller både rösträtt och medlemsavgift. Medlemsavgiften är 250 kronor per medlem och år och betalas in på plusgiro 30 35 23-5 eller swish 123 133 3855.

Rutiner kring medlemskap
i kollektivhusföreningen

Boende i Brf Måttbandet kan ansöka om medlemskap i kollektivhusföreningen. 

Som medlem: 

 • Betalar du en årlig avgift, för närvarande 250 kronor. 
 • Deltar du i två städdagar om året.
 • Får du din nyckelbricka programmerad så att du har tillgång till de gemensamma lokalerna i kollektivhuset.
 • Kan du hyra gästrummet, kaféet, matsalen och köket. 
 • Kan du vara med i ett matlag och äta i matsalen. 
 • Är du välkommen att delta i kurser, möten och annan föreningsverksamhet.
 • Kan du vara med i föreningens Facebook-grupp

Så här blir du medlem i kollektivhusföreningen

Du kontaktar styrelsen, till exempel via kollektivhusetsodrastation@gmail.com 

 1. Du blir rundvisad i lokalerna och informerad om verksamheten. 
 2. Du betalar medlemsavgiften på plusgiro 30 35 23-5 eller swish 123 133 3855.
 3. Du får ytterligare information och instruktioner om hur allt fungerar. Genomgång av diskmaskin och övrig köksutrustning, nycklar, städmaterial, bokningslistor, städdagar och annat som en medlem måste känna till. 
 4. Du får din nyckelbricka programmerad så att du kommer in i de gemensamma lokalerna i kollektivhuset. 
 5. Du kan bli medlem i Facebook-gruppen

Så här blir du medlem i matlag

När du är medlem i kollektivhusföreningen kan du bli medlem i matlag.

Du kontaktar styrelsen, till exempel via kollektivhusetsodrastation@gmail.com 

 1. Du blir bjuden på en middag i matsalen och informerad om vad det innebär att vara medlem i ett matlag av någon i styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. 
 2. Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, bestämmer i vilket/vilka matlag du ska göra dina två pass. Du kan komma med önskemål. 
 3. Du blir kontaktad av matlagsansvarig för ett av de fyra matlagen och får en introduktion. Vanligen får du första veckan gå dubbelt på dina två pass för att sen göra egna pass. 

Styrelsen kan även välkomna externa medlemmar i matlagsverksamheten. Dessa externa medlemmar i matlag har yttranderätt men inte rösträtt på föreningsmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna. Då deltar du i matlag, städdagarna och kan vara med i föreningens Facebook-grupp

Avslutande av medlemskap i kollektivhusföreningen

Ditt medlemskap avslutas om du inte: 

 • Betalar den årliga medlemsavgiften före mars månads utgång. 
 • Deltar i två städdagar om året. Om du inte kan delta på en städdag meddelar du styrelsen detta. Styrelsen avgör då om du ska göra ett städpass (ungefär 2,5 timme) vid ett annat tillfälle som passar dig.