Ledning av verksamheten

Det är husmötet som beslutar om verksamheten i kollektivhusföreningen. Alla medlemmar är välkomna att delta på husmötena. Föreningen håller cirka tre husmöten per år. Kallelse till dessa möten anslås på anslagstavlan vid entrén och i hissarna och postas på Facebook. Protokoll sätts upp på anslagstavlan mittemot matsalen.

Styrelsen i kollektivhusföreningen verkställer husmötets beslut. Styrelsen väljs på Årsmötet. Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsemötena.

Efter mötena finns protokollen att läsa via Facebook-gruppen Kollektivhuset Södra station, på anslagstavlan utanför matsalen och förhoppningsvis även här på webbsidan (lösenordsskyddat).

Du kan kontakta styrelsen på mejladressen: kollektivhusetsodrastation@gmail.com

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Då väljs också styrelse. Till årsmötet kommer möteshandlingar hem i brevlådan till alla medlemmar.

Klicka här för att läsa kollektivhuföreningens stadgar.