Ledning av verksamheten i kollektivhusföreningen

Det är föreningsmötet som beslutar om verksamheten i kollektivhusföreningen. Alla medlemmar är välkomna att delta på föreningsmötena. Styrelsen i kollektivhusföreningen verkställer föreningsmötets beslut. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Föreningen ska enligt stadgarna hålla minst tre föreningsmöten per år, varav ett är årsmöte. Kallelse till dessa möten mejlas till alla som betalat årets medlemsavgift, sätts upp på anslagstavlan vid entrén och i hissarna samt postas i Facebook-gruppen. Protokoll sätts upp på anslagstavlan mittemot matsalen. Kollektivhusföreningens stadgar finns på föreningens webbplats: www.sodrastation.org, i denna mapp och under rubriken Stadgar

Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Efter mötena finns protokollen att läsa på anslagstavlan utanför matsalen och i pärmen inne i syrummet/kontoret.