Matsalen och köket

Kärnan i verksamheten i kollektivhusföreningen är de gemensamma middagarna, som serveras måndag till torsdag under skolterminerna, med uppehåll under skolloven. 

För den allmänna trivseln gäller:

  • Inget spring, lek eller ropande i matsalen under middagen.
  • Längre mobilsamtal tas ute i korridoren.
  • Små barn under sju år får av säkerhetsskäl inte vistas i köket.
  • Om man vill äta hemma i stället för i matsalen kan man ta med sig mat hem.

När man ska äta blir man avprickad på en lista och pengarna dras sedan från den pott med pengar som betalats in på matkontot.

Läs mer: Så gör du med betalningen

Om det finns mat kvar efter klockan 19:00 kan de som redan har ätit köpa med sig en eller flera lunchlådor. Betalning för dessa lunchlådor förs in på pricklistan i datorn.

Matrester som finns kvar efter klockan 19:00 fryses in i matlådor som går att köpa senare. Du antecknar på en lista som hänger på frysen i köket och summan dras sedan från matkontot. 

Matpriser

Barn under 13 år: 15 kr (tidigare ”under 12” gäller t.o.m. 2023-09-03)
Ungdomar under 21 år: 25 kr (tidigare ”12-19” gäller t.o.m. 2023-09-03)
Vuxna medlemmar i matlag: 40 kr
Vuxna gäster: 50 kr
Lunchlåda: 30 kr

Gäster och barn från 21 års ålder:

Föreningsmötet den 29 september 2019 beslöt att ”från och med 21 år är man välkommen att äta maten som serveras i kollektivhuset om man är medlem i matlag” och att ”matlagsmedlemmar bara vid enstaka tillfällen kan ha vänner eller familj som gäster”.

Även barn under 21 år kan få gå med i matlag och vara med att göra pass men det är ingen skyldighet för att få äta i matsalen regelbundet.

Meddela matlagsansvarig om du ska ha flera gäster – max sex gäster.

Så gör du med betalningen

För att kunna äta i matsalen behöver du sätta in pengar på matkontot. Det är en pott med pengar som sätts in på plusgiro 30 35 23-5 eller swish 123 133 3855. Betala i förskott, och så att matkontot har en buffert.

På en lista på anslagstavlan vid matsalen kan du se hur du ligger till med inbetalningarna. Den som har ett underskott på mer än 250 kronor på matkontot markeras på avprickningslistan och uppmanas betala in pengar så fort som möjligt. Den som har underskott på kontot swishar i dörren för att äta i matsalen.