Betalning och avgifter

Medlemskap i kollektivhusföreningen

Alla boende i Brf Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i kollektivhusföreningen. Alla medlemmar och deras barn har möjlighet att delta i de aktiviteter som föreningen ordnar och får även tillgång till de gemensamma utrymmena i kollektivhuset. Medlemmar i kollektivhusföreningen kan också välja att vara med i ett matlag. Då får man möjlighet att äta i matsalen fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, under skolterminerna.

Alla som är medlemmar i ett matlag ska hjälpa till att laga mat, diska och städa köket och matsalen. Den som är med i ett matlag ska jobba motsvarande två arbetspass per vuxen och månad, fem timmar. 

Att vårda de kollektiva lokalerna i Måttbandet 2 är alla medlemmars gemensamma ansvar. Det förväntas av alla medlemmar att vara med på de gemensamma städdagarna en gång per termin och sköta om de lokaler föreningen disponerar, till exempel kafélokalen, snickarrummet, kuddrummet, gästlägenheten och målarrummet. 

Medlemskapet är individuellt. Det gäller både rösträtt och medlemsavgift. Medlemsavgiften är 250 kronor per medlem och år och betalas in på plusgiro 30 35 23-5 eller swish 123 133 3855.

Inbetalning matkontot

Sätt in pengar till matkontot på plusgiro 30 35 23-5. Betala i förskott och gärna lite extra, så att matkontot får en buffert. På en aktuell lista på anslagstavlan vid matsalen kan du se hur du ligger till med inbetalningarna. Den som har ett underskott på mer än 250 kronor på kontot markeras på avprickningslistan och uppmanas betala in pengar
så fort som möjligt.

Matpriser

Barn under 13 år: 15 kr
Ungdomar under 21 år: 25 kr
(gäller även gästande barn och ungdomar)
Vuxna medlemmar i matlag: 40 kr
Vuxna gäster: 50 kr
Lunchlåda: 30 kr

Gäster och personer 21 år och äldre:

Föreningsmötet den 29 september 2019 beslöt att ”från och med 21 år är man välkommen att äta maten som serveras i kollektivhuset om man är medlem i matlag” och att ”matlagsmedlemmar bara vid enstaka tillfällen kan ha vänner eller familj som gäster”.

Även ungdomar under 21 år kan få gå med i matlag och vara med att göra pass men det är ingen skyldighet för att få äta i matsalen regelbundet.

Meddela matlagsansvarig om du ska ha flera gäster – max sex gäster.

Så gör du med betalningen

För att kunna äta i matsalen behöver du sätta in pengar på matkontot. Det är en pott med pengar som sätts in på plusgiro 30 35 23-5 eller swish 123 133 3855. Betala i förskott, och så att matkontot har en buffert.

På en lista på anslagstavlan vid matsalen kan du se hur du ligger till med inbetalningarna. Den som har ett underskott på mer än 250 kronor på matkontot markeras på avprickningslistan och uppmanas betala in pengar så fort som möjligt. Den som har underskott på kontot swishar i dörren för att äta i matsalen.

Lokalkostnader för gästrum, matsal och kafé

Avgiften för privat användning av gästrummet, matsal och kafé går till förbrukningsartiklar och är 50 kronor per natt för gästrummet och 50 kronor per tillfälle för privata fester, aktiviteter, kurser och möten i matsal eller kafé. Avgiften dras av kollektivhusföreningen från medlemmens matkonto. 

Medlemmen ansvarar själv för att i god tid stryka sin eventuella avbokning på listan. Den som inte har matkonto ska betala in summan i förskott på Kollektivhusföreningens plusgiro 30 35 23-5 eller swisha 123 133 3855. Kollektivhusföreningens kassör följer upp.