Matlagen

Verksamheten i matsalen är uppdelad i fyra matlag, som består av cirka 15 personer och en matlagsansvarig.

Alla medlemmar i kollektivhusföreningen är välkomna att gå med i något av matlagen.

Varje matlag ansvarar för var sin vecka enligt ett löpande schema.
De som är matlagsansvariga sätter upp sina scheman för hela terminen utanför matsalen. Där kan alla som är med i matlaget skriva upp sig på de pass de vill utföra. Man kan välja mellan matlagning, disk eller städning.

Den som är matlagningsansvarig ansvarar för arbetet under veckan och kollar upp i förväg att maten finns.

Som medlem i ett matlag ansvarar du för att boka in dig på schemat senast torsdag veckan innan matlagsveckan börjar. Om du av något skäl inte kan göra ditt pass har du själv ansvaret för att byta pass med någon annan. Om inte någon i ditt eget matlag har möjlighet att byta kan du byta med någon i de övriga matlagen.

Vuxna barn som bor i kollektivhuset och äter i matsalen ska från och med 21 års ålder vara med i ett matlag.

Arbetspassen i matlagen

Klicka på de olika passen för att läsa mer om uppgifter. Detta är grunden men uppgifterna och tiderna kan skilja sig åt mellan matlagen eftersom varje matlag bestämmer över sina rutiner.