Matlagen

Verksamheten i matsalen sköts av fyra matlag, som vardera består av cirka 15 personer och en eller två matlagsansvariga.

Alla medlemmar i kollektivhusföreningen är välkomna att gå med i något av matlagen. Varje matlag ansvarar för en vecka i taget enligt ett löpande schema. 

De som är matlagsansvariga sätter upp sina scheman för hela terminen utanför matsalen. Där kan alla som är med i matlaget skriva upp sig på de pass de vill utföra. Man kan välja mellan förberedelse, matlagning, avprickning och disk/städning. 

De som är matlagsansvariga ser till att det finns meny och recept för veckan. Det är också matlagsansvariga som beställer mat och handlar det som behövs.

Som medlem i ett matlag ansvarar du för att boka in dig på schemat senast torsdag veckan innan din matlagsvecka börjar. Om du av något skäl inte kan göra ditt pass har du själv ansvaret för att byta pass med någon annan. Om inte någon i ditt eget matlag har möjlighet att byta kan du byta med någon i de övriga matlagen. 

OBS! Det är inte den matlagsansvariges uppgift att ringa runt och se till att alla som skrivit upp sig verkligen dyker upp, eller att hitta ersättare. Det är viktigt att varje enskild medlem tar sitt ansvar för att matlagsverksamheten fungerar. 

Arbetspassen i matsalen

Så här ser grundschemat ut, men det kan variera då varje matlag bestämmer över sina rutiner. Varje dag, måndag till torsdag, görs matlagningspass och diskpass. 

Förberedelsepass

Förbereder maten enligt anvisningar från matlagsansvariga. Kan göras kvällen före eller samma dag på förmiddagen. Ska vara klart innan matlagningspassen börjar. Förberedaren plockar undan efter sig och lämnar köket så att matlagarna kan arbeta. Arbetet ska ta 2,5 timmar. 

Matlagningspass kl 15:00-17:30

Matlagningen görs från kl 15:00 till serveringen 17:30. Två personer börjar laga mat senast kl. 15:00. Börja med att starta diskmaskinen, som tar lång till att värma upp sig. Matlagarna lagar maten enligt recept. Matlagarna ansvarar för att ställa tillbaka varor som använts under matlagningen.

Serveringspass kl 16:00–18:30

Klockan 16:00 börjar serveringspasset, som innebär att man hjälper till med matlagning, startar diskmaskinen om detta inte redan har gjorts av matlagarna, dukar, kokar kaffe, ser efter serveringsborden och ställer fram mat där till kl 18:30 eller tills maten tar slut. Den som har serveringspasset börjar städa undan i köket.

Prick- och diskpass kl 17:30–20:00

Klockan 17:30 börjar prick- och diskpasset. Avprickaren plockar fram avprickningsdatorn, öppnar matsalen när maten är klar och ansvarar för att alla som äter prickas av. Om en medlem ligger efter med betalningen ska avprickaren meddela hen detta samt uppmanar att swisha.

När det inte är så många att pricka av i matsalen, vanligen cirka 18:00, börjar avprickaren att ta hand om disk, undanplockning och städning. Avprickaren ser efter serveringsbordet från kl 18:30 (då serveringspasset avslutar) och ser till att mat ställs fram till kl 19:00 då matsalen stänger. Avprickaren ansvarar för att lämna datorn med avprickningslistan på rätt plats eller till ansvarig person. Detta pass avslutas kl 20:00. 

Diskpass kl 18:00–20:30

Diskarna (vanligtvis två stycken) ansvarar för att diska, städa köket, torka bord och stolar, sopa, torka golv och bära ut sopor och återvinning (alla kartonger, plast och burkar ska till miljöstugan och soppåsarna med hushållsavfall slängs i grovsopnedkastet bredvid sval- och frysrummet). Diskarna ansvarar också för att plocka undan och sortera all disk i korrekt låda/hylla enligt anslag på väggen utanför diskrummet. Samtliga maskiner och arbetsytor (inkl diskhon) ska vara väl rengjorda och redo att användas för matlagning. Diskarna ansvarar för att eventuella rester fryses in. Matlådor ska märkas tydligt med maträtt och datum. Diskarna ska vattna blommorna om det behövs, samt städa toaletten i korridoren. På anslagstavlan finns en checklista med alla punkter som ska kontrolleras innan diskpassen avslutas.

Om diskarna blir färdiga innan 20.30 ska de städa i biblioteket. Finns det något mer som kan göras? Behövs det städas i rörelserummet? Hur ser det ut i Kuddis? Har fläktfiltrena blivit diskade i torsdags? 

Kuddrum och andra dörrar ska låsas. Den som sist lämnar köket lämnar över matlagsnyckeln till nästa dags nyckelansvarige. OBS! Under vintern, var noga med att släcka eventuella levande ljus!

Notera att träredskap ska diskas så snart som möjligt i kallt vatten utan diskmedel. Träredskap får aldrig nånsin, på inga villkor, diskas i diskmaskinen. Träredskap får inte heller ligga i blöt i timmar eller över natten.

Torsdagsstädning

På torsdagar gäller det att även tömma kylar och frysar på mat som är kvar, diska fläktfilter med mera.

Matbeställning och matmottagning

Förråden inventeras regelbundet av matlagsansvarig, som också beställer matvaror som tas emot varje fredag. Om något skulle saknas i köket får den som kompletteringshandlar tillbaka sina utlägg genom att lämna kvitto i postlådan inne i matsalen, så återbetalar kassören. Rådgör med matlagsansvarig innan du handlar. Nästan alltid finns allt, men det kan vara svårt att hitta.

Nycklar

Varje matlag har en knippa med nycklar och plastbricka som ger tillträde till alla förråd och utrymmen som används under matlagningen och städningen. När nycklarna inte vandrar runt i matlaget ska de finnas tillgängliga hos matlagsansvariga.

Även styrelsen och föreningens teknikansvarige har varsin nyckelknippa.

Checklista för alla som är med i matlag

Innan du lämnar köket: kolla att denna klar-för-dagen-lista är gjord.

Matlagare/förberedare:

 • Ställ tillbaka matvaror som du är klar med i skafferi/kylskåp. Då är chansen större att saker och ting hamnar på rätt plats.
 • Diska och ställ tillbaka jättestavmixern megatronen och dess olika delar (så att delarna inte kommer bort och att vi håller reda på maskinen).
 • Diska och ställ i ordning hushållsassistenten Robocope och potatisskalaren direkt efter användning (rester som har torkat är svåra att få bort).

Diskare/avprickare

 • Gör matlådor med maten som blir över, anteckna maträtt och datum på lådorna samt antal infrysta lador på avprickningslistan.
 • Diska och återställ allt på rätt plats (kolla registret utanför disken).
 • Rengör alla maskiner inklusive diskmaskinen.
 • Kolla bilderna som är uppsatta i köket och säkerställ att verkligheten överensstämmer med bilden.
 • Töm och torka av alla ytor, bord och sätt upp stolarna.
 • Sopa och våttorka golven.
 • Ta ut grovsoporna till återvinning.
 • Släng alla övriga sopor i sopnedkastet.
 • Lås dörren till skafferiet samt dörr mellan kylar/frysar och kök.
 • Se till att alla dörrar in till köket/matsalen är låsta, dörren mellan lilla och stora matsalen måste låsas inifrån matsalen.
 • Kolla blommorna och vattna om det behövs.
 • Lämna nycklar till förberedaren för nästa dag.

Extra på TORSDAGAR:

 • Diska fläktfiltren.
 • Lägg alla använda textilier (som förkläden, handdukar, etc) i tvättkorgen.
 • Lägg använda golvmoppar i en plastpåse och lägg den i tvättkorgen.
 • Gör rent sopborstarna.
 • Kör ugnens rengöringsprogram.
 • Kontrollera att samtliga maskiner och ytor är rengjorda (OBS! Kontrollera speciellt degmaskinen och bordet under som ofta missas).
 • Lämna inga matrester i kylarna utan att fråga kommande matlagsansvariga, alt. annonsera i Facebook-gruppen och erbjud dina grannar de sista matresterna, och ange sista datum då DU städar undan eventuella rester.
 • Torka ur kylarna.
 • Kyl 2 och frys 2 ska vara HELT tomma.

Instruktion för städning vid öppning efter lov.

 • Städa alla ytor (bänkar, skåp, lådor, kakel, bord, stolar, golv). 
 • Gå igenom lådor och skåp och se att saker ligger på rätt plats (se lista på väggen). 
 • Gör rent ugn, spis och kylen i köket. Kasta gammal mat.
 • Städa diskrummet.
 • Fyll på hushållspapper, diskmedel, tvål, pappershanddukar och soppåsar (finns i förrådet). 
 • Städa toan i korridoren. Fyll på toapapper, tvål och pappershanddukar.
 • Torka av serveringsvagnarna. 

Varje pass är 2,5 timma. Om det finns tid, städa även biblioteket.

Instruktion sätta på diskmaskinen

 1. Starta elen på knapp vid diskbänken på väggen mot balkongen
 1. Montera delarna i diskmaskinen om de inte redan är på plats
 2. Starta maskinen genom att trycka på knappen på/av
 1. Tryck på knapp Ned, så att kåpan sluts.
 1. Därefter ska maskinen värma. Det står CLEAR när den är redo.
 2. Tryck på knapp Upp, börja diska.
 3. Använd program 2

Instruktion stänga av diskmaskinen 

Efter sista disken:

 1. Ta ut de olika ställningarna, filter och silar
 2. Tryck på ”diskprogramknappen” som lyser (till exempel [2])
 3. Då tänds tömningsknappen. Tryck på den. 
 4. Tryck på pilar ner. Displayen visar CLEAN och efter några minuter är maskinen tömd (visar END).
 5. Tryck på pilar upp.
 6. Stäng av maskinen på på/av-knappen (display visar OFF)
 7. Ta ut sista delarna, rengör och lägg tillbaka.