Diskpass

Diskpassen (vanligen 2 st) börjar kl 18:00 pågår till kl 20:30. Diskarna ansvarar för att diska, städa köket, torka bord och stolar, sopa, torka golv och bära ut sopor och åter- vinning (alla kartonger, plast och burkar ska till miljöstugan och soppåsarna med hus- hållsavfall slängs i grovsopnedkastet bredvid sval- och frysrummet.). Diskarna ansvarar också för att plocka undan och sortera all disk i korrekt låda/hylla enligt anslag på väg- gen utanför diskrummet. Samtliga maskiner och arbetsytor (inkl diskhon) ska vara väl rengjorda och redo att användas för matlagning. Diskarna ansvarar för att eventuella rester fryses in. Matlador ska märkas tydligt med maträtt och datum. Diskarna ska vatt- na blommorna om det behövs, samt kolla städningen av toaletten i korridoren. En checklista med alla punkter som ska kontrolleras innan diskpassen avslutas finns på anslagstavlan.

Kuddrum och andra dörrar ska låsas. Den som sist lämnar köket lämnar över matlags- nyckeln till nästa dags nyckelansvarig. OBS! Under vinter, var noga med att släcka levande ljus!