Nycklar

Varje matlag har en knippa med nycklar och plastbricka som ger tillträde till alla förråd och utrymmen som används under matlagningen och städningen. När nycklarna inte vandrar runt i matlaget ska de finnas tillgängliga hos matlagsansvariga.

Egna nycklar till kollektivhusets lokaler

Nya medlemmar i kollektivhusföreningen får vända sig till styrelsen som hjälper till med omkodning av medlemmens brickor.