Övrig verksamhet och kurser

Medlemmarna i kollektivhusföreningen ordnar under året en rad olika aktiviteter från fredagsmiddagar och barnkalas till målargrupper, sångkör, nyårsfester och luciatåg. Föreningen tillsätter vid behov olika arbetsgrupper och festkommittéer där alla är välkomna att delta. 

Kollektivhusföreningen anordnar olika kurser för medlemmarna och deras barn. Några exempel på kurser genom åren är barndans och hiphop och körsång för vuxna. Alla medlemmar är välkomna att starta och delta i föreningens kurser. Kostnaden för kursen betalas av deltagarna. 

Kollektivhusföreningens styrelse ska informeras i förväg om kurserna och andra aktiviteter med extern medverkan för godkännande.