Kurser, verksamheter och aktiviteter

Medlemmarna i KHF ordnar under året en rad olika aktiviteter från fredagsmiddagar och barnkalas till målargrupper, sångkör, nyårsfester och luciatåg. Föreningen tillsätter vid behov olika arbetsgrupper och festkommittéer där alla är välkomna att delta.

KHF anordnar olika kurser för medlemmarna och deras barn. Några exempel på kur- ser genom åren är dans för barnen och för de vuxna, hiphop och körsång. Alla med- lemmar är välkomna att starta och delta i föreningens kurser. Kostnaden för kursen betalas av deltagarna.

KHFs styrelse ska informeras i förväg om kurserna och andra aktiviteter med extern medverkan för godkännande.