Kaféet

Längst ner i trapphus 19 finns kaféet som används som möteslokal, träffpunkt, till kafékvällar och annat. Där finns också ett pingisbord. Bokning görs på almanackan som sitter på anslagstavlan utanför matsalen. Kaféet får användas till 22 söndag–tors- dag kväll och till 23 fredag och lördag kväll. Därefter ska det vara tyst i kaféet. All verksamhet ska ha upphört kl 23 av hänsyn till grannarna. Undantag görs för kollektivhusföreningens gemensamma fester, till exempel nyårsfesten, som får hålla på längre!

Den som använt lokalerna ser till att det städas efteråt. Vuxna ansvarar för sina barn vad gäller städning och ordning.

18-årsgräns gäller vid alkoholförtäring. Festtoalett är den som ligger i korridoren i entréplanet, alltså inte den vid bastun.