Kaféet

Längst ner i trapphus 19 finns kaféet som används som möteslokal, träffpunkt, till kafékvällar och annat. Där finns också ett pingisbord, piano och darttavla. Bokning av kaféet görs på almanackan som sitter på anslagstavlan utanför matsalen. Kaféet får användas till kl 22. Därefter ska det vara tyst med hänsyn till grannarna. Undantag görs för kollektivhusföreningens gemensamma fester, till exempel nyårsfesten, som får hålla på längre.

Den som har använt lokalerna ser till att det städas efteråt. Alltså bör exempelvis stolar och bord ställas tillbaka där man tog dem (d.v.s. i och utanför ena bastun, som för tillfället används som förråd), så att kafét inte ser ut som ett förråd utan kan användas för pingis och annat häng. Vuxna ansvarar för sina barn vad gäller städning och ordning. 

Samma gräns gäller vid alkoholförtäring som i övriga samhället, alltså 18 år.

Regler för kaféet

  • I lokalen får medlemmar i kollektivhusföreningen vara.
  • Du får gärna ha med några vänner också, men då ska de vara där tillsammans med dig.
  • Och glöm inte att städa efter er!