Gemensam bastu

Längst ner i trapphus 19 (Magnus Ladulåsgatan) finns en bastu, som är gemensam för hela Brf Måttbandet. Bastun bokar du genom att skriva upp dig på en lista utanför bastun. Bastun får endast bokas en gång i taget, två timmar per gång. Skriv upp start- och sluttid samt namn och telefonnummer. 

Barn under 15 år får inte vara i bastun utan vuxens sällskap. Den som använder bastun ansvarar för att städa lokalerna och slänga soporna.

Regler för bastun

  • Boka bara ett tillfälle à två timmar åt gången.
  • Ange start- och sluttid.
  • Skriv upp ditt telefonnummer eller e-post.
  • Barn under 15 år får inte vara i bastun utan vuxens sällskap

Efter badet:

  • Ta bort vatten och torka golvet. Se till att kranarna är avstängda.
  • Släng skräp i soppåsen på toaletten och ta med påsen till sopnedkastet.

Så funkar bastun

Tidsinställning

De första siffrorna 1-2-3 anger inkopplingstiden (det vill säga hur länge bastun ska vara på), de följande 9 siffrorna är förvalstiden.

För att ställa in tiden vid direktstart (det vill säga om du vill starta bastun nu, ingen timer): Vrid förbi den första 3h och därefter tillbaka till önskad inkopplingstid (1h, 2h eller 3h). Timern stänger automatiskt av i läge Oh.

För att ställa in tiden vid automatisk start: Vrid till markering 9h och därefter tillbaka till önskad förvalstid (= tid innan aggregatet automatiskt kopplas på). Timern stänger automatiskt av i läge Oh.

Du kan när som helst vrida fram eller tillbaka, t. ex. för att manuellt stänga av bastun (vrid till läget Oh) eller för att ändra en redan gjord inställning.

Temperaturinställning

Termostatens vred anger en stigande värmeskala. Pröva dig fram till den badtemperatur som passar dig bäst (i regel 70–80 grader celsius). Sedan kan du låta temperaturinställningen stå kvar i detta läge.