Verksamhetsrummen och övriga lokaler

Verksamhetsrummen

Andra gemensamma rum i kollektivhusföreningen är kuddrummet för barn i korridoren, syrum/konto, snickarrum och målarrum. Hobbyrummen kommer man in i med nyckelbricka. Undantaget är kuddrummet och musikrummet längst ner i nr 19, som har egna nycklar.

Kuddrummet

Yngre barn har företräde i anslutning till matsalstiderna (17:30–19:00). Lekarna ska anpassas till de mindre barnen, inga våldsamma kuddkrig till exempel. Alla ska få vara med. Mat, godis, dryck och uteskor ska inte vara i kuddrummet. Det är inte tillåtet att låsa från insidan. Nyckeln ligger i matsalen, i första lådan i serveringsmöbeln.

De två som är ansvariga för städning av kuddrummet får ett matpass tillgodoräknat, mot att man då städar kuddrummet en gång varje månad. Städning av kuddis innebär dammsugning och våttorkning av hela rummet, samt att man kollar så att inte kuddarna är ofräscha. Om ett kuddfodral har blivit smutsigt så tvättar man det så fort det går. Eftersom det inte generellt tar 2,5 timmar att städa kuddis så går man sedan vidare och städar där det behövs, framförallt rörelserummet och TV-rum/bibliotek.

Musikrummet

Allt som finns i musikrummet får användas, med försiktighet. Barn får vara där i vuxens sällskap, annars är det 18-årsgräns. Du får spela till kl. 20:00, därefter stör det dem som bor ovanför. Nyckeln till musikrummet kan lånas av kontaktpersonen för kopiering efter överenskommelse.

Målarrummet

Allt som finns här får användas. Var noga med att lägga tillbaka allt på sin plats när du lämnar rummet. Om du vill skänka material så kontakta Sol. Vädra ordentligt när du målar med lackfärger. Håll rent och snyggt efter dig. Förvaring av saker är inte tillåtet.

Rörelserummet/Dansrummet

Barn får leka med mjuka bollar. Lek och dans, yoga, pingis eller filmvisning är exempel på andra verksamheter som är välkomna i rörelserummet. Pingisrack och pingisbollar finns i en korg i syrummet, som ligger precis bredvid rörelserummet. 

Om det blir mycket livligt kan takplattorna åka runt. Då får föräldrarna hålla koll. Kliv upp på en stol och lägg plattorna på plats. Det gäller även i kuddrummet. 

Cyklar, sparkcyklar, skateboards, rullskridskor mm får man åka med utomhus. Bara småbarn på trehjuling och dylikt är okej inomhus.

Snickarrummet

Här får inte barn vistas utan vuxens sällskap! Det är alltså 18-årsgräns. Förvaring av möbler är inte tillåtet. Alla projekt ska märkas med datum och ägare. Omärkt ses som allmänt virke. Den som använder rummet städar efter sig. I snickarrummet behövs en kod till låset för att låna verktygen.

Syrummet/Kontoret:

Nästan alla saker som finns i syrummet har vi fått av boende i Brf Måttbandet.

Skriv gärna en rad i loggboken om något inte fungerar, om du har ett förslag eller bara vill berätta att du varit här.

Så här har vi tänkt att det ska fungera, för att vi alla ska trivas:

 • Lägg syprojekt som du vill ha kvar i syrummet i en av lådorna. Sätt namn på ditt projekt.
 • Städa undan efter dig. Det skall vara kul och lustfyllt att komma in och vara här. Sopa golvet innan du lämnar rummet.
 • Tyger som du vill skänka är välkomna. Lägg det i lådorna som är märkta för olika färger. Större tyger som inte får plats läggs högst upp i hyllorna ovanför maskinerna.
 • Tyger som ligger på annan plats är till för projekt i kollektivhusföreningen. Använd dem inte.
 • Tyger som ligger i lådorna och i hyllan ovanför maskinerna är du välkommen att använda. Tänk på att vara varsam med vårt gemensamma. Klipp bitar så att så mycket som möjligt blir kvar av tyget. Då kan andra använda resten.
 • Det finns två strykbrädor. Den ena är avsedd för att styrka viseline med och har därför fläckar. Välj rätt bräda.
 • Vi har många symaskiner. De som står framme fungerar bäst. De andra tas fram vid behov och tas undan efteråt.
 • Lägg saker i lådorna där du tog dem.
 • Ibland har vi handarbetsträffar. Detta annonseras i Facebooken och med en lapp på dörren.

Styrelsen använder också detta rum för förvaring av protokoll och annat arbetsmaterial.

Övriga lokaler i fastigheten

Byteshörnan

I byteshyllorna utanför tvättstugan kan du lägga sådant du inte vill ha längre, till exempel skor, barnkläder, böcker och leksaker. OBS! Endast hela och rena saker och kläder. 

Gemensam bastu

Längst ner i trapphus 19 (Magnus Ladulåsgatan) finns en bastu, som är gemensam för hela Brf Måttbandet. Bastun bokar du genom att skriva upp dig på en lista utanför bastun. Bastun får endast bokas en gång i taget, två timmar per gång. Skriv upp start- och sluttid samt namn och telefonnummer. 

Barn under 15 år får inte vara i bastun utan vuxens sällskap. Den som använder bastun ansvarar för att städa lokalerna och slänga soporna.

Tvättstugan

Tvättstugan är Brf Måttbandets ansvar, se https://mattbandet.se/tvattstugan/ och där det står “Medlemmarna i MB2 har önskat och beslutat om särskilda regler för tvättstugan som ska gälla för alla som bokar den. Tvättstugan är öppen under det bokade passet så fler än den som bokat tvättiden kan komma in i tvättstugan. Om den som bokat tvättid inte börjat utnyttja maskinerna inom 30 minuter kan annan medlem använda tvättiden.”

Du bokar tvättpass med din låsbricka utanför tvättstugan eller på Måttbandets webbplats.

Ett tvättpass är två timmar plus en timmes överlappning in på nästa pass för torkning.

Notera att tvättstugan får användas kl. 7:00–22:00, inte till kl 23 som bostadsrättsföreningens båda andra tvättstugor eftersom det finns lägenheter direkt ovanför. Det sista passet blir därmed kortare, med tvätt till kl. 21:00 och torktid till 22:00.

Det är viktigt att alla städar efter sig i enlighet med de instruktioner som finns i tvättstugan, exempelvis rengöra alla filter i torkskåp och torktumlare, se till att golv och bänkar är rena, rengöra fack för tvättmedel och lufta dito genom att låta luckan vara öppen

Respektera andras bokningar! Felanmäl trasiga maskiner till fastighetsförvaltaren.

Så funkar tvättstugan

Om du har bokat en tid: Sätt din bricka mot symbolen, använd pilknapparna och gå ner till Öppna. Tryck på den gröna knappen.

Om du bara öppnar med din bricka och inte >>öppna-knappen<<< registreras det inte att du har tagit din tvätt-tid och då riskerar du att någon annan tar tiden.

Hur du aktiverar ditt bokade tvättstugepass

 1. Lägg brickan emot tavlan
 2. Knappa dig ner med pilen
 3. Tryck på gröna knappen när du har en liten plupp framför öppna rubriken
 4. Dörren öppnas och passet aktiveras

Lokalvård och rengöring av denna tvättstuga utföres av städfirman Vita Fläcken.

Lokalvård sker enligt följande: Helstädning tvättstuga, fredagar.