Snickarrummet

Här får inte barn vistas utan vuxens sällskap! Det är alltså 18-årsgräns. Förvaring av möbler är inte tillåtet. Alla projekt ska märkas med datum och ägare. Omärkt ses som allmänt virke. Den som använder rummet städar efter sig. I snickarrummet behövs en kod till låset för att låna verktygen.