Målarrummet

Allt som finns här får användas. Var noga med att lägga tillbaka allt på sin plats när du lämnar rummet. Om du vill skänka material så kontakta Sol. Vädra ordentligt när du målar med lackfärger. Håll rent och snyggt efter dig. Förvaring av saker är inte tillåtet.