Arbetsdagar

Två gånger om året storstädar medlemmarna i kollektivhusföreningen de lokaler vi disponerar: en gång på våren och en på hösten, på en lördag eller söndag.

Styrelsen, eller av föreningen utsedd person, arrangerar och sätter upp ett schema med det som behöver städas, som man sedan får skriva upp sig på. 

Antingen väljer man att städa tillsammans på den aktuella dagen, eller så tar du ditt städpass när du har möjlighet under den aktuella veckan. 

Vi brukar starta med gemensam fika och avsluta med korvgrillning på gården.