Inbjudan till höstens första möte den 29/8 i kollektivhusföreningen Södra station!

Hej, välkomna på höstens första föreningsmöte söndag 29/8 kl. 18.30–20.30

Vi kommer bland annat ta upp förslag på satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna som kommit in och det finns möjlighet att lämna in fler idéer.
Och vi i styrelsen och verksamhetsansvariga som kan vara på plats ger lägesrapport om aktiviteter, ekonomin, det som berör oss vad gäller Brf Måttbandet, med mera.
Notera att vi är i matsalen för fysiskt möte.
med vänliga hälsningar,
Mattias, ordförande Kollektivhusföreningen Södra Station

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station

Datum: 2021–08–29, kl. 18.30–20.30

Plats: fysiskt på plats i matsalen!

Mötets öppnande

Mötets behöriga utlysande (minst tio dagar i förväg)

Val av ordförande, sekreterare och två justerare

Fastställande av dagordning Verksamhetsgrupper. Kontaktpersoner på plats presenterar sig, Kristoffer Henrysson inleder

Ekonomin. Så ser den ut, Tobias inleder

Satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna. Förslag som kommit in och möjlighet att lämna in fler idéer, Sara inleder

BRF Måttbandet. Aktuella frågor som berör kollektivhusföreningen, Lars inleder

Kalendarium

Nästa arbetsdag. Lördag den 25 september

Nästa föreningsmöte. Söndag den 28 november kl 18.30–20.00.

Mötets avslutande

Nya stadgar antagna på årsmötet 28/4

Kollektivhusföreningen Södra station höll sitt årsmöte den 28 mars. Mötet hölls digitalt och hade god uppslutning. Protokollet går att läsa här: https://drive.google.com/file/d/1P5mOMCeIw5V0ucb0RSThCO-F3FwI5wD0

Så här blev styrelse för 2021:
Mattias Bengtsson Byström, ordförande
Tobias Wedin, kassör
Kina Sjöström, ledamot (nyval)
Kristoffer Henrysson, ledamot (nyval)
Sara Hillborg, ledamot
Lars Eriksson, ledamot

Stadgarna som antogs på husmötet 201122 klubbades slutgiltigt och gäller nu. Här kan du läsa dem: https://drive.google.com/file/d/1nwUgashBmk2BdfXhUuJd4e74c5yoAj97/view?usp=sharing


Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2020:
https://drive.google.com/file/d/1q6XWb96B52aojkPSo2A6vZf9gqKaTe2Y/view?usp=sharing

God mat och fullt med folk i covidsäkrad matsal

Ny har nypremiären för en covidsäkrad matsal klarats av! 🍽🥒🍚🥕
Den fyllda ugnsbakade jättezuccinin var väldigt god o uppskattades till den grad att maten tog slut i förväg.
Folk köade fint med avstånd i korridoren.
Handsprit fanns vid avprickningen, som testade digital lösning.
De som enbart hämtade mat gick in vid vanliga dörren o sen ut via tv-rummet/biblioteket.
Fönster var öppna för att sörja för god ventilation o genomsströmning av luft.
Vad gäller våra smittspridningsrekommendationer så är det ju upp till var och en att följa dem. Våra rutiner finns uppsatta o på papper vid matsalen.

De finns också att läsa här.

Matsalen återöppnas med coronarutiner 14/9

På styrelsemötet den 11/8 beslöt vi kring möjligheten att åter öppna matsalen från den 14 september (första dagen blir dock köksstädning som vanligt).

Styrelsen följer på olika sätt läget kring coronapandemin, vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och hur olika delar i samhället fortsätter sina verksamheter. Vi har också fått en del respons från boende och medlemmar i matlagen.

Nu öppnar åter gymnasierna för terminen. Smittspridningen är låg, liksom antalet smittade i vården. Liknande verksamheter som kollektivmaten, restauranger och hotell med matbuffér, håller öppet med hög beläggning och hanterar situationen genom att besökare köar utspritt för att ta mat i tur och ordning, sitter glest samt självklart håller god handhygien. Det är också en hel del boende som har testat sig och visat sig ha antikroppar.

Samtidigt är rekommendationerna att så många som möjligt ska fortsätta arbeta hemifrån och gärna cykla och gå så kollektivtrafiken prioriteras för dem som måste färdas längre sträckor eller är i riskgrupper.

Även om det alltså börjar se ljusare ut kommer vi behöva förhålla oss till pandemin på ett mer långsiktigt sätt. I dessa svåra tider blir kollektivhuset och dess gemensamma lokaler och aktiviteter, främst matlagen, än viktigare som boendegemenskap. Det gäller både småbarnsfamiljer och föräldrar med delad vårdnad som behöver stöd och hjälp med livspusslet i vardagen, och behovet av social kontakt och verksamhet mellan människor om än på lite fysisk distans och på säkra sätt.

Styrelsen har därför beslutat att köra igång matlagen igen, från den 14 september, i dialog med matlagsansvariga. 

Nedan finns en länk till coronarutiner som styrelsen tagit fram. De kan komma att justeras något innan matsalen öppnar. Det blir upp till varje enskilt matlag att prata om exakta detaljer och upplägg som passar just er. Matlagsansvariga återkommer till er.

https://drive.google.com/file/d/1fpVpEKo49yWkqGXLoYAW_tiJrWumsu0L/view?usp=sharing


Så äter vi coronasäkert – nya rutiner!

⚕️Vi stannar hemma om vi är sjuka

Har du feber, hosta, illamående osv ska du aldrig äta i matsalen

⚕️Vi tvättar händerna innan vi äter

Handsprit finns på plats i matsalen och på toaletten i korridoren

⚕️Vi sprider ut ätandet i tid

Kom gärna lite senare än kl 17:30, maten serveras fram till kl 19

⚕️Vi köar i korridoren, med avstånd

Undvik att bilda kö precis där vi tar maten

⚕️Vi sprider ut oss i hela matsalen, på alla bord

Sällskap och familjer fyller upp mindre bord. Ensamma kan sitta säkert med lite avstånd vid stora bord. 

⚕️Vi har ventilation som ger mer drag i matsalen!

Matlagare ansvarar för att öppna fönster. Stäng dem inte.

⚕️Vi hämtar gärna mat och äter på annan plats

Ta med egen tallrik och ät i caféet, på gården, hemma osv.

⚕️Vi anpassar uppgifterna till personer i riskzon

Matlagens förberedelsepass kan i första hand gå till personer i riskzon. Även övriga pass kan anpassas när och hur det görs, i dialog inom matlaget. Om du inte kan eller vill laga mat och diska, hör av dig till matlagsansvariga och pausa tillfälligt att du inte äter i matsalen.

Du kan testa dig kostnadsfritt om du har antikroppar efter covid 19. Boka på 1177.se